Till start

Vårdgivarguiden

En person ska till exempel kunna meddela sig/påkalla uppmärksamhet, samtala, telefonera, ta del av olika medieutbud, läsa och skriva för hand eller på dator.

Exempel på vanliga hjälpmedel inom området är hjälpmedel som kompenserar hörsel- och/eller synnedsättning.

Behovstrappan inom aktivitetsområdet Kommunicera bygger på sex trappsteg. Varje trappsteg anger såväl omfattning som eventuella avgränsningar.

Först beskrivs de hjälpmedel som Region Stockholm kan tillhandahålla efter behovsbedömning, genom förskrivning enligt Kloka hjälpmedelslistan eller genom egenvårdsbeslut via Fritt val och rekvisition. Därefter beskrivs vad som betraktas som egenansvar, alltså vad brukaren får köpa själv, och ger exempel på insatser som andra myndigheter (exempelvis kommunen eller Försäkringskassan) kan bistå med.

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen