Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Du kan ta del av data direkt i webbläsaren via färdiga rapporter och ladda ner dem i olika format. För åtkomst till vissa rapporter krävs åtkomst till SLL-net eller särskild behörighet, läs mer om det nedan.

Underlaget kommer främst från inrapporterad data i VAL-databasen och informationen kan användas för uppföljning av bland annat läkemedel, kvalitet, produktion, leverantörer och sjukvårdskonsumtion.

Leverantörsuppföljning (LUD)

I LUD kan HSF och vårdgivare se nyckeltal avsedda för uppföljning av vårdavtal samt jämförelser mellan leverantörer inom Region Stockholm. Resultaten visas per nyckeltal och uppdrag eller i månadsrapporter med alla nyckeltal per leverantör. Åtkomst till LUD kräver SLL-net.

Kvalitetsindikatorer psykiatri

Kvalitetsindikatorer psykiatri är ett uppföljningsverktyg framtaget för att bidra till HSF:s kvalitetsuppföljning av den psykiatriska specialistvården i Region Stockholm och för vårdgivare att ta del av varandras resultat. Uppföljningsverktyget möjliggör jämförelser över tid och mellan vårdgivare för ett antal generella respektive diagnosspecifika indikatorer. Åtkomst till rapporten kräver SLL-net.

Statistikrapporter

Fasta statistikrapporter med möjlighet att jämföra hälso- och sjukvård över tid inom olika vårdområden. Åtkomst till statistikrapporterna kräver SLL-net.

Samlade årsrapporter

För att sammanställa den avtalsuppföljning som utförs tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram samlade årsrapporter. Rapporterna innehåller statistik och analys för alla vårdgivare inom ett område. Här finns samlade årsrapporter inom de områden som har tagits fram för 2023.

Sammanställning av hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsuppföljning inom avtalsområdet geriatrik.

Sammanställning av hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsuppföljning inom avtalsområdet vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Sammanställning av hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsuppföljning inom avtalsområdet vårdval höft- och knäprotesoperationer.

Sammanställning av hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsuppföljning inom avtalsområdet vårdval specialiserad ögonsjukvård.

Läkemedel

Läkemedelsuppföljningen består av ett antal rapporter som bygger på apotekens försäljningsdata.

Nationell vårdstatistik

Region Stockholm rapporterar till flera databaser och verktyg där regioners resultat kan jämföras över tid och med varandra. 

VAL-databasen

Region Stockholms statistikrapporter om hälso- och sjukvård bygger till stor del på databaserna i datalagret VAL. Läs mer i valhandboken.

Gemensamt vårdregister

Gemensamt Vårdregister, GVR, används för att registrera besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. De flesta vårdgivare ska lämna underlag till GVR. Vårdgivaren behöver konfigurera sitt journalsystem för att kunna leverera information om besök och vårdkontakter till GVR. 

GVR är ett system för att samla information om besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning.

Behörighet och åtkomst till vårdstatistik

Flera statistikrapporter kräver olika nivåer av behörighet och åtkomst. En av ingångarna till vårdstatistiken är den gemensamma uppföljningsplattformen, GUPS. Det är en webbplats för uppföljning och analys inom Region Stockholm.

Åtkomst till SLL-net

För att kunna visa statistikrapporterna via din webbläsare krävs att du är uppkopplad på SLL-net, till exempel via SAM-konto.

Behörighet via GUPS-konto

Vårdgivare som har en personpost i EK kan ta del av ytterligare behörighetsstyrda statistikrapporter. Det kräver ett så kallat GUPS-konto.

Beställ GUPS-konto

Beställ GUPS-konto via serviceförvaltningens it-portal. Beskriv att ärendet gäller systemet GUPS och önskemål om ett GUPS-konto. Inloggning sker med ett inloggningsnamn (hsa-id@sll) och lösenord. Efter tre felaktiga inloggningar låses kontot.

Om du behöver öppna ett låst konto eller beställa nytt lösenord gör du även det via serviceförvaltningens servicedesk.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

    • Uppdaterad: 31 maj 2024

    • Faktagranskad: 20 oktober 2023

    • Redaktör: Stina Wernstedt

    • Faktagranskare: Katrin Rekkedal, hälso- och sjukvårdsförvaltningen