Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Gemensamt Vårdregister, GVR, används för att registrera besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen i GVR används som underlag för ersättning till vårdgivaren och av uppföljningsdatabasen VAL.

De flesta vårdgivare ska lämna underlag till GVR. Privata specialistläkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster, som rapporterar till ARV-systemet, är ett undantag.

Vårdgivaren behöver konfigurera sitt journalsystem för att kunna leverera information om besök och vårdkontakter till GVR. Informationen överförs sedan automatiskt från vårdgivarens journalsystem och lokala kassa/PAS-system.

Nuvarande GVR-specifikation

Introduktion till GVR tjänstegränssnitt

API

Ett REST-API har tagits fram för att möjliggöra kommunikation till GVR via ett modernare gränssnitt. Alla tjänster följer REST och är dokumenterade enligt Open API 3.0. Dokumentation för tjänsterna finns tillgänglig på GVR REST API. I dokumentationen för GVR REST-API:et så hittar man regelverket för varje tjänsts variabler under schema.

Enligt REST-standard används GET för att hämta data, POST för att skapa data, PUT för att uppdatera eller korrigera data och DELETE för att radera data. GVR använder de olika metoderna i enlighet med denna standard men vid DELETE raderas i regel inte data från databasen utan markeras som makulerat. För tjänsteanrop med POST och PUT skickas indata som json i ”body”. Vid GET och DELETE skickas däremot indata som ”query”-parametrar. Notera att ”subobjekt” skrivs med punktnotation vilket för exempelvis objektet enhet följaktligen innebär enhet.inr=XXXXX&enhet.klin=YYY&enhet.avd=ZZZ.

Autentisering

Autentisering mot REST-API sker via Siths funktionscertifikat. Notera att funktionscertifikat för test respektive produktion är två separata certifikat som bygger på olika rotcertifikat, din certifikatutfärdare vet mer om detta.

Kort om anslutningsprocessen

 1. Om anslutande system inte redan har ett Siths funktionscertifikat måste det beställas av organisationens utfärdare av Siths certifikat.
 2. Skapa ärande via serviceförvaltningens servicedesk (se länk nedan) för anslutning mot GVR.
 3. Meddela HSA-id för dina funktionscertifikat, test respektive produktion, i ovanstående ärende.
 4. GVR-förvaltningen lägger upp behörighet enligt avtal.
 5. Test och validering utförs av GVR-förvaltningen tillsammans med leverantören av systemet som ska skicka information till GVR
 6. Produktionssättning. 

Statuskoder

Tidigare GVR-specifikationer

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 3 december 2021

  • Faktagranskad: 3 december 2021

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Mikael Norenius, serviceförvaltningen