Brödsmule-navigation

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte, så att vi får en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Läs mer om kunskapsstyrning

Informationsmaterial

Presentationer, filmer, med mera.

Vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp beskriver ett specifikt hälso- och sjukvårdsförlopp ur patientens perspektiv.