Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Verksamhetsadministration

Här finns samlad information och regelverk om olika administrativa uppgifter och system som vårdgivare i Region Stockholm kan behöva för att driva sin verksamhet.

Innehållet är uppdelat i tre områden: Ersättning och rapportering, Läkemedel samt Vårdutbud, remittering och hänvisning.

Verksamhetskrav

Generell information och fördjupning om några av de ämnesområden som kravställs i vårdavtal med regionen.