Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Informationssäkerhet och dataskydd

Informationen som din verksamhet äger och förvaltar har olika värde. Informationssäkerhet handlar om att anpassa skyddet efter värdet på informationen oavsett om den hanteras på papper eller digitalt. Här får du vägledning i hur du som vårdgivare kan jobba med informationssäkerhet samt vilka lagar, regler och riktlinjer som styr arbetet.

Riktlinjer för informationssäkerhet och dess vägledning riktar sig till nämnder och bolag i Region Stockholm och beskriver hur man tillämpar och efterlever uppställda riktlinjer för informationssäkerhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSF) informationssäkerhetskrav gäller för vårdgivare med hälso- och sjukvårdsuppdrag åt Region Stockholm.