Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett patientsäkerhetsproblem i hälso- och sjukvården. Det vållar de drabbade stort lidande och medför höga kostnader för samhället. En stor del av dessa infektioner är dock möjliga att förebygga.

Region Stockholm har sedan 2012 regionala riktlinjer för att förebygga VRI.

Det här gäller i Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutade den 24 augusti 2022 följande:

  1. Att godkänna reviderade riktlinjer för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inklusive de nya målvärdena.
  2. Att Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa följsamhet till denna riktlinje genom att förekomst av vårdrelaterade infektioner och åtgärdsinsatser efterfrågas i all relevant avtalsuppföljning.

Resultat från VRI-mätningar i Region Stockholm

VRI-mätning för perioden 1 juli – 31 december 2023

Vid mätningen av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom den slutna vården i Region Stockholm under perioden juli – december 2023 deltog 17 vårdgivare/verksamheter inom somatisk vård med sammanlagt drygt 137.000 vårdtillfällen. Andelen vårdtillfällen med VRI var 4,6% (4,1% för kvinnor och 5,1% för män). Den totala andelen vårdtillfällen med VRI är oförändrad jämfört med första halvåret 2023, men spridningen mellan vårdgivare är stor.

VRI-mätning för perioden 1 januari – 30 juni 2023

Mätningen av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom den slutna vården i Region Stockholm under perioden januari – juni 2023 är sammanställd. Inom somatisk slutenvård deltog 18 vårdgivare/verksamheter med sammanlagt drygt 140.000 vårdtillfällen. Andelen vårdtillfällen med VRI var 4,6% (4,3% för kvinnor och 5,0% för män) vilket är en minskning från föregående halvår då andelen vårdtillfällen med VRI var 5,1%.

VRI-mätning för 2022

Vad är en VRI?

Fördjupning

  • Uppdaterad: 29 januari 2024

  • Faktagranskad: 11 oktober 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen