Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

OBS! Den 6 oktober 2022 sker förändringar i Infektionsverktygets pop-up-ruta i TakeCare. Du ser alla förändringar i denna korta presentation.

Infektionsverktygets pop-up-ruta i TakeCare

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrumantibiotika.

Vid varje ordination av antibiotika måste förskrivaren registrera en ordinationsorsak. Från journalsystemet överförs sedan ordinationsorsak, diagnos, åtgärdskoder, riskfaktorer och vårdtillfälle till en nationell databas kallad Rapportverktyget. Ur Rapportverktyget kan sedan varje verksamhet skapa underlag som används till det egna förbättringsarbetet för att minska de vårdrelaterade infektionerna och öka följsamheten till antibiotikariktlinjerna. Allt i syfte att öka patientsäkerheten.

I Stockholms län finns verktyget i journalsystemen TakeCare och Cosmic.

Mer information om Infektionsverktyget finns på Ineras webbplats:

Om vårdrelaterad eller samhällsförvärvad infektion

Presentation med tio fallbeskrivningar.

Registrering

E-lärandeutbildningar om Infektionsverktyget finns i regionens lärplattform Lärtorget. Utbildningarna är kostnadsfria och tillgängliga för alla.

Informationen är gjord för användare av journalsystemet TakeCare.

E-kursen Infektionsverktyget hittar du under "Gå till öppna kurser".
E-kurs Infektionsverktyget

I den här presentationen ser du hur du kopplar infektionen till en åtgärd.

I den här presentationen ser du hur du registrerar CVK, KAD och endotrakealtub på rätt sätt.

Ta ut rapporter

En introduktion hur du tar ut rapporter ur Infektionsverktyget.

Instruktioner för hur du kommer igång med att ta ut rapporter ur Infektionsverktyget.

Logga in i produktionsmiljön för att ta ut rapporter från din vårdgivare (använd Webb-läsarna Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox. Webb-läsaren Internet Explorer fungerar inte.):

Regelverk och användarstöd

Exempelrapporter och vägledning om hur du tar ut rapporter:

Validering

Hur du validerar ordinationsorsaker i Infektionsverktyget.

Kontakt

För mer information om hur du kan börja använda Infektionsverktyget, kontakta

Ann Tammelin|Överläkare

Vårdhygien

  • Uppdaterad: 14 oktober 2022

  • Faktagranskad: 22 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen