Brödsmule-navigation

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrumantibiotika.

Vid varje ordination av antibiotika måste förskrivaren registrera en ordinationsorsak. Från journalsystemet överförs sedan ordinationsorsak, diagnos, åtgärdskoder, riskfaktorer och vårdtillfälle till en nationell databas kallad Rapportverktyget. Ur Rapportverktyget kan sedan varje verksamhet skapa underlag som används till det egna förbättringsarbetet för att minska de vårdrelaterade infektionerna och öka följsamheten till antibiotikariktlinjerna. Allt i syfte att öka patientsäkerheten.

I Stockholms län finns verktyget i journalsystemen TakeCare och Cosmic.

Mer information om Infektionsverktyget finns på Ineras webbplats:

Om vårdrelaterad eller samhällsförvärvad infektion

Registrering

E-lärandeutbildningar om Infektionsverktyget finns i regionens lärplattform Lärtorget. Utbildningarna är kostnadsfria och tillgängliga för alla.

Informationen är gjord för användare av journalsystemet TakeCare.

E-kursen Infektionsverktyget hittar du under "Gå till öppna kurser".

Registrera riskfaktor

I den här presentationen ser du hur du registrerar CVK, KAD och endotrakealtub på rätt sätt.

Ta ut rapporter

Regelverk och användarstöd

Exempelrapporter och vägledning om hur du tar ut rapporter:

Validering

Kontakt

För mer information om hur du kan börja använda Infektionsverktyget, kontakta

Ann Tammelin | Överläkare

Vårdhygien