Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrumantibiotika.

Vid varje ordination av antibiotika måste förskrivaren registrera en ordinationsorsak. Från journalsystemet överförs sedan ordinationsorsak, diagnos, åtgärdskoder, riskfaktorer och vårdtillfälle till en nationell databas kallad Rapportverktyget. Ur Rapportverktyget kan sedan varje verksamhet skapa underlag som används till det egna förbättringsarbetet för att minska de vårdrelaterade infektionerna och öka följsamheten till antibiotikariktlinjerna. Allt i syfte att öka patientsäkerheten.

I Stockholms län finns verktyget i journalsystemen TakeCare och Cosmic.

Mer information om Infektionsverktyget finns på Ineras webbplats:

Om vårdrelaterad eller samhällsförvärvad infektion

Vad är en vårdrelaterad infektion (VRI)?

Presentation med tio fallbeskrivningar.

Registrering

E-lärandeutbildningar om Infektionsverktyget finns i regionens lärplattform Lärtorget. Utbildningarna är kostnadsfria och tillgängliga för alla.

Informationen är gjord för användare av journalsystemet TakeCare.

E-kursen Infektionsverktyget hittar du under "Gå till öppna kurser".

Registrera postoperativ infektion

I den här presentationen ser du hur du kopplar infektionen till en åtgärd.

Registrera riskfaktor

I den här presentationen ser du hur du registrerar CVK, KAD och endotrakealtub på rätt sätt.

Ta ut rapporter

Logga in i produktionsmiljön för att ta ut rapporter från din vårdgivare (använd webbläsaren Google Chrome; fungerar inte från Internet Explorer):

Regelverk och användarstöd

Exempelrapporter och vägledning om hur du tar ut rapporter:

Validering

Presentation - validera ordinationsorsak i Infektionsverktyget

Hur du validerar ordinationsorsaker i Infektionsverktyget.

Kontakt

För mer information om hur du kan börja använda Infektionsverktyget, kontakta

Ann Tammelin | Överläkare

Vårdhygien

  • Uppdaterad: 23 juli 2021

  • Faktagranskad: 24 september 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen