Brödsmule-navigation

Region Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur Vårdgivarguiden uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt” kan du läsa om vad som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Vårdgivarguiden som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på webbredaktionen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, ser vi gärna att du kontaktar oss.

Kontakta oss på Vårdgivarguiden

Kontakta oss via vårt kontaktformulär eller vår mejladress. Vi svarar dig normalt inom en vecka. Du kan också ringa.

Kontakta webbredaktionen

Mejl: vardgivarguiden@sll.se

Telefon (hälso- och sjukvårdsförvaltningens växel): 08-123 132 00
Fråga efter en webbredaktör på Vårdgivarguiden. Vi nås under kontorstid – måndag till torsdag kl. 8.00−16.45 och fredag 8.00−16.15.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vår ambition är att ha åtgärdat tillgänglighetsproblemen senast den 23 september 2020.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder

Det förekommer bilder som inte beskrivs med alternativtext och det förekommer alternativtext på bilder som är dekorativa.  [WCAG 1.1.1 (A)]

Rubriker

Det förekommer problem med rubrikstrukturen och att organisera sidorna med rubriker på hela webbplatsen. [WCAG 1.3.1 (A)], [WCAG 2.4.10 (AAA)]

Formulär

Det finns tillgänglighetsproblem på sidor med formulär som till exempel:

Dessa är inte korrekt kodade och det kan vara problem för personer som använder skärmläsare eller som har motoriska problem. [WCAG 1.3.1 (A)], [WCAG 1.3.5 (AA)].

Felhantering i formulär är bristfällig främst för personer som är utan synförmåga. [WCAG 3.3.1 (A)]

Färger

Det finns färger på webbplatsen som inte uppfyller gränsvärdet för kontraster. Det är bland annat den gröna färgen som används för länkar på webbplatsen, detta kan skapa problem för personer med nedsatt synförmåga. [WCAG 1.4.3 (A)]

Tangentbord

Webbplatsen fungerar i stort sett bra med tangentbord, det finns ett par funktioner som inte fungerar att styra med tangentbordet. Det innebär att användare med nedsatt synförmåga eller utan synförmåga som använder skärmläsare har problem med att använda funktionerna. Det går inte att rensa i filterfunktionen med tangentbordet.

Sidorna uppdateras vid filtrering utan att det är tydligt för användare. [WCAG 3.2.2 (A)]

Nedan visas exempel på sådana sidor:

På dokumentsidor med flera språk går det inte att välja språkvarianter med tangentbordet. Exempel är sidan Smittskyddsblad.

Tangentbordsfokus är inte tillräckligt, just nu finns bara webbläsarens inbyggda markering. Det är viktigt för dem som styr sidan med tangentbordet. [WCAG 2.4.1 (A)]

Struktur på innehållet

Det finns HTML 5-strukturelement för att strukturera innehållet på sidorna. Detta kan vara till hjälp för personer utan synförmåga som använder skärmläsare.

Strukturen kan förbättras, just nu finns tomma element och element som ligger i varandra. [WCAG 2.4.1 (A)]

Länkar

Länkar har oftast tydliga länktexter på webbplatsen. Det förekommer länkar som inte uppfyller kraven, bland annat länkar till pdf-dokument. Länkarna har en symbol, men ytterligare information saknas. För de som är utan synförmåga framgår det inte att länken går till ett pdf-dokument. [WCAG 2.4.1 (A)]

Det förekommer också länkar med olika namn som går till samma webbplats.

Fönster som öppnas

På flera ställen på webbplatsen öppnas ett nytt fönster, det fungerar inte optimalt för tangentbordsanvändare och användare med nedsatt synförmåga eller utan synförmåga som använder skärmläsare. Fokus hamnar inte enbart i fönstret. Användaren får ingen varning om att ett nytt fönster öppnas. [WCAG 3.2.1 (A)], [WCAG 3.2.2 (A)]

Filmer

Flera filmer på webbplatsen har textning, men inte alla. [WCAG 1.2.2 (A)]
Det saknas syntolkning av de flesta filmerna på webbplatsen. [WCAG 1.2.3(A)]
Här är några exempel på filmer som inte är fullt ut tillgängliga.

Robust

HTML och CSS validerar inte, det finns både fel och varningar på de flesta sidor. [WCAG 4.1.1 (A)]

Det förekommer dynamiskt innehåll på webbplatsen för att fälla ut innehåll eller innehåll som ligger under flikar. Dessa saknar information om funktionen för användare med nedsatt synförmåga och utan synförmåga som använder skärmläsare. [WCAG 4.1.2 (A)]

Oskäligt betungande anpassning

Vårdgivarguiden åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

ETU AB har gjort en oberoende granskning av Vårdgivarguidens webbplats.

Senaste granskningen gjordes den 18 januari 2019.

Granskningen gjordes genom att granska ett urval av 30 webbsidor med olika funktioner samt navigeringskoncept och ramverk.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 november 2019.