Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm står bakom Vårdgivarguiden.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vårdgivarguidens webbredaktion är medveten om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt” kan du läsa om vad som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Vårdgivarguiden som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta webbredaktionen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vårdgivarguiden strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att lagkraven inte uppfylls får du gärna kontakta webbredaktionen.

Kontakta Vårdgivarguiden

Kontakta webbredaktionen via kontaktformuläret (se kontaktinformation i sidfoten) eller mejladressen. Du får oftast svar inom en vecka. 

Vårdgivarguidens webbredaktion

Du kan också ringa.

Telefon (hälso- och sjukvårdsförvaltningens växel): 08-123 132 00
Fråga efter en webbredaktör på Vårdgivarguiden. Webbredaktionen nås under kontorstid – måndag till torsdag kl. 8.00−16.45 och fredag 8.00−16.15.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Vårdgivarguiden hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder

Det kan förekomma bilder som inte beskrivs med en alternativtext.  [WCAG 1.1.1 (A)]

Rubriker

Det förekommer problem med rubrikstrukturen och att organisera sidorna med rubriker på hela webbplatsen. [WCAG 1.3.1 (A)], [WCAG 2.4.10 (AAA)]

Tangentbord

Webbplatsen fungerar i stort sett bra med tangentbord, det finns ett par funktioner som inte fungerar att styra med tangentbordet. Det innebär att användare med nedsatt synförmåga eller utan synförmåga som använder skärmläsare kan ha problem med att använda funktionerna.  [WCAG 2.4.1 (A)]

Länkar

Länkar har oftast tydliga länktexter på webbplatsen. Det förekommer länkar som inte uppfyller kraven, bland annat länkar till pdf-dokument.  [WCAG 2.4.1 (A)]

Det förekommer också länkar med olika namn som går till samma webbplats.

Filmer

Flera filmer på webbplatsen har textning, men inte alla. [WCAG 1.2.2 (A)]
Det saknas syntolkning av de flesta filmerna på webbplatsen. [WCAG 1.2.3(A)]

Oskäligt betungande anpassning

Vårdgivarguiden åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt paragraf 12 lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vissa pdf-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I några pdf-dokument kan bilder sakna textalternativ. Vårdgivarguiden arbetar löpande med att få alla dokument tillgänglighetanpassade.

Kontinuerligt underhåll av webbplatsen

Vårdgivarguidens webbplats granskades 2019 och 2020 av ett oberoende företag.

Redaktionen arbetar kontinuerligt med granskning och utveckling av webbplatsen och uppdaterar redogörelsen efter hand.

  • Uppdaterad: 20 juni 2024

  • Faktagranskad: 20 juni 2024

  • Redaktör: Hanna Forsling

  • Faktagranskare: Charlotta Munter, hälso- och sjukvårdsförvaltningen