Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur Vårdgivarguiden uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt” kan du läsa om vad som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Vårdgivarguiden som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på webbredaktionen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, ser vi gärna att du kontaktar oss.

Kontakta oss på Vårdgivarguiden

Kontakta oss via vårt kontaktformulär (se kontaktinformation i sidfoten) eller vår mejladress. Vi svarar dig normalt inom en vecka. 

Vårdgivarguidens webbredaktion

Du kan också ringa.

Telefon (hälso- och sjukvårdsförvaltningens växel): 08-123 132 00
Fråga efter en webbredaktör på Vårdgivarguiden. Vi nås under kontorstid – måndag till torsdag kl. 8.00−16.45 och fredag 8.00−16.15.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder

Det förekommer bilder som inte beskrivs med alternativtext. [WCAG 1.1.1 (A)]

Rubriker

Det förekommer problem med rubrikstrukturen och att organisera sidorna med rubriker på hela webbplatsen. [WCAG 1.3.1 (A)], [WCAG 2.4.10 (AAA)]

Färger

Det finns färger på webbplatsen som inte uppfyller gränsvärdet för kontraster. Det är bland annat den gröna färgen som används för länkar på webbplatsen, detta kan skapa problem för personer med nedsatt synförmåga. [WCAG 1.4.3 (A)]

Tangentbord

Webbplatsen fungerar i stort sett bra med tangentbord, det finns ett par funktioner som inte fungerar att styra med tangentbordet. Det innebär att användare med nedsatt synförmåga eller utan synförmåga som använder skärmläsare kan ha problem med att använda funktionerna.  [WCAG 2.4.1 (A)]

Länkar

Länkar har oftast tydliga länktexter på webbplatsen. Det förekommer länkar som inte uppfyller kraven, bland annat länkar till pdf-dokument.  [WCAG 2.4.1 (A)]

Det förekommer också länkar med olika namn som går till samma webbplats.

Filmer

Flera filmer på webbplatsen har textning, men inte alla. [WCAG 1.2.2 (A)]
Det saknas syntolkning av de flesta filmerna på webbplatsen. [WCAG 1.2.3(A)]

Oskäligt betungande anpassning

Vårdgivarguiden åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I några PDF-dokument kan bilder sakna textalternativ. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa våra dokument.

Hur vi testat webbplatsen

ETU AB har gjort en oberoende granskning av Vårdgivarguidens webbplats.

Senaste granskningen gjordes den 18 januari 2019. Granskningen gjordes genom att granska ett urval av 30 webbsidor med olika funktioner samt navigeringskoncept och ramverk.

Sidorna med rapporteringsanvisningar granskades 24 september 2020.

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling för att åtgärda ovanstående och uppdaterar redogörelsen efter hand.

  • Uppdaterad: 27 januari 2022

  • Faktagranskad: 27 januari 2022

  • Redaktör: Hanna Forsling

  • Faktagranskare: Charlotta Munter, hälso- och sjukvårdsförvaltningen