Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjer för marknadsföring

Riktlinjer för uppdragsmärket

Materialet är framtaget för att stödja privata vårdgivare kring uppdragsmärkets användning.

Det märke som visar att en vårdgivare arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Här kan du läsa om uppdragsmärket, se exempel på användning och ladda ner märket.

Relaterad information

Här finns trycksaker, väntrumsbilder och -filmer som riktar sig till patienter. Alla trycksaker går att ladda ner och skriva ut. Vissa av trycksakerna går även att beställa. Material till väntrums-tv finns för nerladdning.

Vårdgivaren ska i detta sammanhang, liksom vid alla andra vårdkontakter, bemöta patienter och anhöriga med en god etik och stor respekt.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Patientavgifterna i avgiftshandboken gäller för hela befolkningen, både inom- och utomlänspatienter.

  • Uppdaterad: 22 november 2023

  • Faktagranskad: 22 november 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Hanna Ahonen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen