Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Riktlinjer för marknadsföring

Riktlinjerna ska tydliggöra vad som gäller för marknadsföring av hälso- och sjukvård samt tandvård i Region Stockholm. Riktlinjerna gäller dig som vårdgivare inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård och omfattar all vård som erbjuds, både fysiskt och digitalt.

För privata vårdgivare 

Uppdragsmärket används av dig som privat vårdgivare för att visa att ni arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Det kan användas i er kommunikation och marknadsföring. Uppdragsmärket får endast användas av vårdgivare som har avtal med Region Stockholm. På sidan Uppdragsmärket för vårdgivare finns stöd i hur det får användas.

Det märke som visar att en vårdgivare arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Här kan du läsa om uppdragsmärket, se exempel på användning och ladda ner märket.

För vårdgivare i regionens regi

Vårdgivare som ägs av regionen och inte har en egen grafisk profil som beslutats i regionfullmäktige, ska använda Region Stockholms grafiska profil i sin kommunikation och marknadsföring.

Kontaktinformation på 1177.se

Korrekt kontaktinformation på 1177.se är viktigt för att patienter och invånare ska kunna komma i kontakt med dig. Du som vårdgivare är själv ansvarig för att korrekt information visas på 1177.se. Hitta vård är namnet på sidan på 1177.se som invånare använder för att hitta kontaktuppgifter till vårdgivare.

1177 hitta vård visar och gör din vårdenhet sökbar i landet. Tjänsten visar vårdutbud och information om vilken vård som bedrivs samt information som din vårdenhet vill delge.

Informationsmaterial till patienter

Som stöd i patientmötet finns trycksaker, väntrumsbilder och -filmer som du som vårdgivare kan ladda ner eller beställa.

Här finns trycksaker, väntrumsbilder och -filmer som riktar sig till patienter. Alla trycksaker går att ladda ner och skriva ut. Vissa av trycksakerna går även att beställa. Material till väntrums-tv finns för nerladdning.

  • Uppdaterad: 7 maj 2024

  • Faktagranskad: 7 maj 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Hanna Ahonen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen