Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm ställer krav på att offentligt finansierade vårdgivare ska uppfylla digitala förmågor för en digifysisk hälso- och sjukvård. Detta för att öka tillgängligheten och delaktigheten till den offentligt finansierade vården inom regionen.

Vårdgivare som bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm, även privata, ska uppfylla krav på digitala förmågor, till exempel de som gäller ”Textbaserad interaktion med patient”. Det innebär att bland annat vårdenheterna ska tillhandahålla information om sin offentligt finansierade hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Den tjänst som måste användas är 1177 Hitta vård och dess kontaktkort där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrig information om vårdutbudet presenteras. Informationen ska omfatta det utbud av hälso-, sjuk- och tandvård som utförs på uppdrag av eller finansieras av Region Stockholm.

Utgå från att målgruppen invånare innebär

 • invånare
 • vårdsökande
 • patienter
 • kroniskt sjuka
 • nära anhöriga, med flera.

Invånarna ska kunna hitta den typ av information och kontaktuppgifter som de behöver för att kunna göra ett aktivt val av vård.

Läs om hur du uppfyller de krav på digitala förmågor som finns i ditt vårdavtal.

Nytta

 • Tjänsten 1177 hitta vård underlättar för dig som vårdgivare att presentera din vårdenhet för invånaren på ett avtalat, konkurrensneutralt och standardiserat sätt.
 • Invånaren kan enkelt via 1177.se söka fram och hitta vilken vårdenhet som lämpar sig vid rätt tidpunkt samt komma i kontakt med vårdgivaren på det sätt som passar invånaren bäst.
 • Invånaren kan se vårdenheters utbud och hitta deras kontaktuppgifter samt se och logga in på de e-tjänster som respektive vårdenhet erbjuder.

Så här gör du din vårdenhet synlig och sökbar på 1177.se

Förutsättningar

 • Först behöver du som vårdgivare ha ett avtal med Region Stockholm.
 • När avtalet mellan Region Stockholm och dig som vårdgivare är klart läggs din vårdenhet upp i Ek-katalogen. Enligt vårdavtalet är du som vårdgivare ansvarig och ska se till att kvalitetssäkra att informationen alltid är korrekt, konkurrensneutral och samstämmig mot det avtal du har med Region Stockholm.
 • Det avtalade vårdutbudet läggs in i Utbudstjänst Region Stockholm.

Söka på stad, plats eller adress 

Under sökrutan ”Var vill du söka?” blir din vårdenhet sökbar på den adress, kommun/stad eller plats som din vårdenhet har registrerat i Ek.

Söka på vårdenhetens utbud

Under sökrutan ”Vilken typ av vård söker du?” blir din vårdenhet sökbar på det vårdutbud som finns registrerat i Utbudstjänst Region Stockholm.

Söka på mottagningens namn eller innehåll 

Under sökrutan ”Vilken mottagning söker du?” blir din vårdenhet sökbar på mottagningens namn och innehåll på mottagningens kontaktkort som din vårdenhet har registrerat i Ek.

Manual

Gäller från och med den 31 maj 2024.

Drift och förvaltning

 • Webbplatsen 1177.se och 1177 hitta vård utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera.
 • 1177 hitta vård samordnas regionalt via hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Mer information

Ek är en katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för att hantera och lagra vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Support

Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen för frågor kring tjänsten 1177 hitta vård.

Hitta vård

 • Uppdaterad: 28 juni 2024

 • Faktagranskad: 28 juni 2024

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Daniel Erlandsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen