Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utbudstjänst Region Stockholm är ett system som används för att rapportera och lagra uppgifter om vårdutbud och förväntade, prognostiserade väntetider.

Utbudstjänsten har inte något eget användargränssnitt. De uppgifter som registreras och lagras i systemet visas upp och kan sökas fram i tjänsterna

 • Vårdutbud i Region Stockholm, som nås via Vårdgivarguiden
 • Hitta vård på webbplatsen 1177.se.

Om vårdutbudet eller väntetiderna inte stämmer för er enhet eller mottagning så kontakta i första hand er avtalsansvarige på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF. De kontaktar i sin tur utbudsförvaltningen om det behövs.

Vårdutbud i Region Stockholm listar vårdgivare som har avtal med, eller finansieras av Region Stockholm. Uppgifterna baseras på innehållet i vårdavtalen.

1177 hitta vård visar och gör din vårdenhet sökbar i landet. Tjänsten visar vårdutbud och information om vilken vård som bedrivs samt information som din vårdenhet vill delge.

Behörighet och inloggning

För att kunna rapportera prognostiserade väntetider i systemet Utbudstjänst Region Stockholm måste du först registrera dig som användare med behörighet att rapportera för en eller flera enheter. Enheterna du ska rapportera för måste även innehålla relevanta väntetidsåtgärder.

Användarkonto och lösenord till Utbudstjänst Region Stockholm beställer du via serviceförvaltningens servicedesk.

Beställningen ska innehålla följande uppgifter:

 • för- och efternamn på den som ska ha behörighet
 • HSA-id för den som ska ha behörighet
 • e-postadress till den som ska ha behörighet
 • HSA-id för enheten som personen ska rapportera för
 • de vårdåtgärder som ska rapporteras.

Kontakt och support

För frågor om väntetider och konto för rapportering av prognostiserade väntetider:

För frågor om hur vårdutbudsinformation beskrivs:

Utbudsförvaltningen

Anslutning på olika sätt

Utbudsinformationen som hanteras i Utbudstjänst Region Stockholm finns tillgänglig via det nationella tjänstekontraktet vård- och omsorgsutbud. Det går att ansluta sig både via Region Stockholms regionala tjänsteplattform (RTP) och den nationella tjänsteplattformen.

Teknisk plattform som säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg.

 • Uppdaterad: 27 mars 2024

 • Faktagranskad: 25 januari 2024

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Maria Andersson De Vicente, hälso- och sjukvårdsförvaltningen