Till start

Vårdgivarguiden

Kris och beredskap

Här kan du läsa om Region Stockholms beredskap, krisorganisation, vilken beredskap du som vårdgivare behöver samt hitta information under en pågående särskild händelse.

Alla vårdgivare har ett ansvar för att planera och ha beredskap för särskilda händelser. Vid särskilda händelser aktiveras en central krisledning i regionen med målet att minimera fysiska och psykiska följdverkningar.