Till start

Vårdgivarguiden

Krisberedskapsplaner

Information om och allmänna råd vid värmebölja, inklusive effekter på vården.

Flera riktlinjer finns som beskriver smittskyddsarbetet vid epidemier och pandemier.

Riktlinjerna består av en generell regional katastrofmedicinsk riktlinje inklusive bilagor med riktlinjer för verksamhetsområdena prehospital vård, akutsjukhus, närsjukvård och sjukvårdsrådgivning samt evakuering av slutenvård.

  • Uppdaterad: 30 augusti 2023

  • Faktagranskad: 30 augusti 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Jessica Vinberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen