Till start

Vårdgivarguiden

Hållbarhet

Region Stockholm är en betydande aktör för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Regionens uppdrag ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Här finns information om och stöd i hur verksamheten kan efterleva krav i avtal och lagstiftning gällande hållbarhet. Det riktar sig både till dig som arbetar med verksamhetsledning och som möter patienter.