Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

ARV-portalen är en e-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård.

Verksamheter som drivs enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, samt vårdgivare med särskilt ARV-avtal ska använda ARV-portalen.

Vårdgivare kan även ta del av rapporter som:

 • beslutsbrev, en rapport på den utbetalning som görs per månad
 • ej arvoderade besök, en sammanställning av de besök som är felaktiga, exempelvis fel personnummer.

Förutsättningar

Du loggar i ARV-portalen med hjälp av ditt e-tjänstekort. Du behöver även ha en enhetspost och en personpost i Elektroniska katalogen, EK.

Läs mer om tekniska förutsättningar och hur du loggar in till ARV-portalen med ditt e-tjänstekort.

Här hittar du information om Elektroniska katalogen, Ek.

Support

Ersättningar, ansökningar och ARV-portalen

För frågor om ersättning, ansökningar och om ARV-portalen kontakta:

Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

E-tjänstekort och regionens system

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Relaterad information

  Samlad information för dig som driver en verksamhet som regleras av lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.

  • Uppdaterad: 1 augusti 2023

  • Faktagranskad: 1 augusti 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Arne Andrevstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen