Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

ARV-portalen är en e-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård.

Verksamheter som drivs enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, samt vårdgivare med särskilt ARV-avtal ska använda ARV-portalen.

Vårdgivare kan även ta del av rapporter som:

 • beslutsbrev, en rapport på den utbetalning som görs per månad
 • ej arvoderade besök, en sammanställning av de besök som är felaktiga, exempelvis fel personnummer.

Support

Ersättningar, ansökningar och ARV-portalen

För frågor om ersättning, ansökningar och ARV-portalen kontakta:
Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd, e-post:

eTjänstekort

För frågor om eTjänstekort:

SF IT eTjänstekort

Regionens system

För frågor om Regionens system, till exempel HSA-id:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Relaterad information

  Här får du som vårdgivare information om ARV-portalen 2 och vad som krävs för att ansluta dig till systemet för registrering i EK för person- och enhets post samt personpost för vikarier.

  Särskilda regler gäller om du driver en verksamhet som regleras av lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.

  • Uppdaterad: 23 januari 2018

  • Faktagranskad: 23 januari 2018

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Arne Andrevstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen