Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Cancerrehabilitering, planerad specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Planerad specialiserad cancerrehabilitering. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakt

Slutenvården bedrivs som veckovård. Produktkoden för perioden, och eventuella avbrott eller permissioner, rapporteras när vårdtillfället avslutas.

Öppen vård

Sluten vård

Din filtrering gav inga träffar.