Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Förstärkt utskrivning

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer avtal om förstärkt utskrivning. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Vårdperiod

Vårddagar, Förstärkt utskrivning

Ersättningskod: 25454

Öppen vård

Rapportera besök

Ersättningskod: Rapporterade besök ger ingen enskilt ersättning
Din filtrering gav inga träffar.