Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Barnmorskemottagning Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnmorskemottagning. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Särskild ersättning ges för utomlänspatient och för patient som inte är folkbokförd i Sverige.

Graviditetsövervakning och eftervård

Sexuell och reproduktiv hälsa

Cellprovtagning

Din filtrering gav inga träffar.