Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Barnmorskemottagning Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnmorskemottagning. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Patient som inte är folkbokförd i Sverige

Ersättningen för dessa produkter utbetalas per automatik för vissa vårdgivare. För andra krävs en manuell fakturering.

Asyl och person utan tillstånd samt kvotflykting

EU och Konvention

Självbetalande

Kvotflykting