Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Barnmorskemottagning Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnmorskemottagning. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Dessa produkter gäller endast privata vårdgivare. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har egna rutiner för ersättning och fakturering av utomlänspatient. 

Utomlänspatient