Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Barnmorskemottagning Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnmorskemottagning. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Tillstånd

Inom barmmorskemottagningsverksamheten ges ersättning i enlighet med Periodersättning. Periodersättning är en delmängd av informationen kring tillstånd och är uppdeltat i nedan perioder:

 • Periodersättning, period A:
  till och med vecka 19+6 = dagarna 000 - 139
 • Periodersättning, period B:
  från och med vecka 20+0 till och med vecka 30+6 = dagarna 140 - 216
 • Periodersättning, period C:
  från och med vecka 31+0 = dagarna 217 – förlossning

 

Rutin för rapportering av tillstånd

OBS! Flera tillstånd ska anges.

1. Ange om kvinnan är i period A, B eller C, tillståndsdatum är automatiskt detsamma som besöksdatumet .

2. Ange om kvinnan är Förstföderska eller Omföderska tillståndsdatum är automatiskt detsamma som besöksdatumet. Information kommer att finnas kvar när nästa besök registreras för kvinnan, du kommer att få upp den tidigare inmatade informationen och om den fortfarande stämmer sparar du den.

3. Är kvinnan inskriven?
Ja

 • Om det är ett individuellt inskrivningsbesök enligt basprogrammet.
 • Om kvinnan ska skrivas in för att hon önskar byta till er mottagning från annan MVC där hon tidigare varit inskriven.

Nej

 • Om kvinnan är på ett första informations- och hälsosamtal i grupp.
 • Om kvinnan egentligen är inskriven på en annan BMM men önskar göra ett enstaka besök på er mottagning.

4. Finns det bedömning av partus utifrån ultraljud?

Svara Ja: om beräknad partus är fastställt med ultraljud.
Svara Nej: om beräknad partus är en uppskattning utifrån senaste mens.

Ange datum för Beräknad partus under tillståndsdatum.

Om beräknad partus är bestämt utifrån ultraljud kommer  informationen att finnas kvar när nästa besök registreras för kvinnan, du kommer att få upp den tidigare inmatade informationen och om den fortfarande stämmer sparar du den. Du kan också ändra datum för beräknat partus vid ett senare besök.

Rutin för rapportering vid eftervårdsbesök

1. Fråga: Är kvinnan fortfarande gravid?
Svar: Nej

2. Fråga - Är kvinnan förlöst?

Svar: Ja om kvinnan är förlöst

Svar: Nej om graviditeten är avbruten pga. missfall eller abort.

Ange datum för förlossning eller avbrytande.