Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Barnmorskemottagning Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnmorskemottagning. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

CNI tillägg

Utöver periodersättning utbetalas en ersättning baserad på mottagningens relativa CNI. Denna ersättning betalas ut månadsvis via Vårdfaktura tillsammans med ersättningen för perioderna A, B eller C. Nedan produkter kommer redovisas på faktureringsunderlaget: 

25472 CNI, Periodersättning, period A (v0-19)
25473 CNI, Periodersättning, period B (v20-30)
25474 CNI, Periodersättning, period C (v31-)  

Mer information om CNI-ersättning finns på avtalssida för Barnmorskemottagning.