Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Barn- och ungdomspsykiatri

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt avtal om Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 235.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök, enskilt och team

Gruppbesök, enskilt och team

Hembesök och besök på annan plats

Distanskontakt

Konferens

Närståendeutbildning

Avslut av utredning utan patientkontakt

Din filtrering gav inga träffar.