Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Den barn- och ungdomspsykiatriska vården har sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, vård i hemmet, dagvård, sluten vård och ger också konsultationer. Under helgfria vardagar mellan 8-16 har de lokala öppenvårdsmottagningarna ansvaret för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården i Stockholms län. BUP Akutenhet för akut barn- och ungdomspsykiatri efter klockan 16, nätter och helger.

Målgruppen är barn och ungdomar under 18 år i behov av specialiserad öppen- och slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatri samt deras familjer.

Vårdgivare med länsövergripande uppdrag

BUP Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Akutmottagning, dygnet-runt-öppen.
 • Slutenvård enligt HSL och LPT
 • Subspecialiserad vård för patienter med sällan förekommande problematik eller där graden av problematiken kräver speciella insatser som inte kan genomföras i lokal öppenvård finns inom områdena:

  -  psykotiska och bipolära tillstånd,
  - trauman relaterade till övergrepp, våld, migration, katastrof,
  -  emotionell instabilitet och återkommande självskada, självmordsförsök,
  - insatser i Barnahus,
  - asylsökande med uppgivenhetssyndrom,
  - könsdysfori,
  - OCD och OCD-relaterade tillstånd inklusive de patienter som har en     samsjuklighet med autism inklusive PANS/PANDAS,
  - döva och hörselskadade samt
  - finskspråkiga patienter.

  (HSN 2018-1175 avtalsnummer 7626)

Vårdgivare med ett geografiskt områdesansvar i lokal öppenvård

Det geografiska områdesansvaret innebär såväl generella som specifika konsultations- och samverkansuppdrag gentemot vårdgrannar eller andra huvudmän inom ett visst område, inom vilket verksamheten också är belägen. Vårdintygsbedömningar för personer som vistas i området ingår också.

Det geografiska områdesansvaret begränsar inte patientens fria val att välja utförare av öppenvård.

BUP Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Akut- och planerad öppenvård enligt HSL och ÖPT (öppen psykiatrisk tvångsvård).
  Områdesansvaret omfattar Danderyd, Lidingö, Vallentuna, Vaxholm, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Täby, Österåker, Bromma, Hässelby-Vällingby, Ekerö, Järfälla, Upplands Bro, Kungsholmen, Norrmalm Östermalm, Solna, Sundbyberg, Nacka, Värmdö, Farsta, Skarpnäck, Vantör, Enskede-Årsta, Södermalm, Huddinge, Botkyrka, Skärholmen, Liljeholmen, Älvsjö, Hägersten, Södertälje, Salem, Nykvarn

  (HSN 2018-1175 avtalsnummer 7626)

Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

 • BUP Handen. Akut- och planerad öppenvård enligt HSL och ÖPT.
  Områdesansvaret omfattar Tyresö, Haninge och Nynäshamn
  (HSN 2019-0733 avtalsnummer 11317)

 • BUP Järva. Akut- och planerad öppenvård enligt HSL och ÖPT.
  Områdesansvaret omfattar Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
  (HSN 2019-0445 avtalsnummer 10005)

Områdesansvaret är knutet till BUP-mottagningarna

Öppenvårdmottagningar BUP knutet till kommun/stadsdel
Geografiskt områdesansvar kommun/stadsdel
Öppenvårdsmottagningar

Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Danderyd, Täby, Lidingö, Östermalm

BUP Danderyd
BUP Kungsholmen
BUP Täby

Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Solna

BUP Sollentuna

Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta

Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg

Prima BUP Järva,

BUP Jakobsberg (mottagningen stänger den 1 juli och då går det geografiska områdesansvaret över till Prima BUP Järva)

Ekerö, Bromma, Kungsholmen, Norrmalm, Hässelby-Vällingby

BUP Brommaplan
BUP Kungsholmen

Värmdö, Nacka

BUP Globen
BUP Sickla

Hägersten-Älvsjö, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck 

BUP Farsta
BUP Globen
BUP Skärholmen

Botkyrka, Huddinge

BUP Huddinge
BUP Skärholmen

Haninge, Tyresö, Nynäshamn

Prima BUP Handen 

Salem, Nykvarn, Södertälje

BUP Södertälje

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Prima (10005, 11317), modell 111. Gäller från 1 januari 2013. Uppdaterad 12 januari 2023.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 12 januari 2023.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 juli 2023

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Prima (12889, 12890), modell 235. Gäller från 1 juli 2023. Uppdaterad 12 januari 2023.

KVÅ-koder

KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2023.

Kontakt för vårdgivare

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri och samverkan

Relaterad information

Remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Uppdaterad 1 april 2022.

Patientens fria val

Patienter kan fritt välja vårdgivare i Region Stockholm. Det gäller oavsett var man bor eller om vården är regiondriven eller drivs i privat regi.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Riktlinjer för handläggning av BVC-remiss till BUP-mottagning

Övervikt och fetma

Rehabiliteringskoordinator

Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Information om telefonlinje

Information till dig som i ditt yrke träffar personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer.

 • Uppdaterad: 31 januari 2023

 • Faktagranskad: 20 januari 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Ulrica Nordström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen