Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Den barn- och ungdomspsykiatriska vården har sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, vård i hemmet, dagvård, sluten vård och ger också konsultationer. Under helgfria vardagar mellan klockan 8-16 finns ansvaret för akut barn- och ungdomspsykiatrisk vård hos öppenvårdsmottagningar med geografiskt områdesansvar i Stockholms län. BUP Akutenhet ansvarar för akut barn- och ungdomspsykiatri efter klockan 16, nätter och helger.

Målgruppen är barn och ungdomar under 18 år i behov av specialiserad öppen- och slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatri samt deras familjer.

Vårdgivare med länsövergripande uppdrag

BUP Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Akutmottagning, dygnet-runt-öppen.
 • Slutenvård enligt HSL och LPT
 • Subspecialiserad vård för patienter med sällan förekommande problematik eller där graden av problematiken kräver speciella insatser som inte kan genomföras i lokal öppenvård finns inom områdena:

  -  psykotiska och bipolära tillstånd,
  - trauman relaterade till övergrepp, våld, migration, katastrof,
  -  emotionell instabilitet och återkommande självskada, självmordsförsök,
  - insatser i Barnahus,
  - asylsökande med uppgivenhetssyndrom,
  - könsdysfori,
  - OCD och OCD-relaterade tillstånd inklusive de patienter som har en     samsjuklighet med autism inklusive PANS/PANDAS,
  - döva och hörselskadade samt
  - finskspråkiga patienter.

  (HSN 2018-1175 avtalsnummer 7626)

Vårdgivare med ett geografiskt områdesansvar

Det geografiska områdesansvaret innebär såväl generella som specifika konsultations- och samverkansuppdrag gentemot vårdgrannar eller andra huvudmän inom ett visst område, inom vilket verksamheten också är belägen. Vårdintygsbedömningar för personer som vistas i området ingår också.

Det geografiska områdesansvaret begränsar inte patientens fria val att välja utförare av öppenvård.

BUP Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Akut- och planerad öppenvård enligt HSL och ÖPT (öppen psykiatrisk tvångsvård).
  (HSN 2018-1175 avtalsnummer 7626)

Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

 • BUP Handen. Akut- och planerad öppenvård enligt HSL och ÖPT.

  (HSN 2022-1458 avtalsnummer 12890)

 • BUP Järva. Akut- och planerad öppenvård enligt HSL och ÖPT.
  (HSN 2022-1457 avtalsnummer 12889)

Områdesansvaret är knutet till BUP-mottagningarna

Öppenvårdsmottagningar BUP knutet till kommun/stadsdel
Geografiskt områdesansvar kommun/stadsdel
Öppenvårdsmottagningar

Täby – Arninge

Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Danderyd, Täby, Lidingö, Östermalm

 

BUP Danderyd
BUP Kungsholmen
BUP Täby

Sollentuna – Häggvik

Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Solna

 

BUP Sollentuna

Barkarby – Jakobsberg

Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta
Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg

 

Prima BUP Järva


Centrala kärnan väst

Ekerö, Bromma, Kungsholmen, Norrmalm, Hässelby-Vällingby

 

BUP Brommaplan
BUP Kungsholmen

Centrala kärnan öst

Värmdö, Nacka, Södermalm

 

BUP Globen
BUP Sickla

Centrala kärna syd

Hägersten-Älvsjö, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck 

 

BUP Farsta
BUP Globen
BUP Skärholmen

Flemingsberg

Botkyrka, Huddinge

 

BUP Huddinge
BUP Skärholmen

Haninge

Haninge, Tyresö, Nynäshamn

 

Prima BUP Handen 

Södertälje

Salem, Nykvarn, Södertälje

 

BUP Södertälje

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 7 maj 2024.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Prima (12889, 12890), modell 235. Gäller från 1 juli 2023. Uppdaterad 5 februari 2024.

KVÅ-koder

KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2024.

Kontakt för vårdgivare

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri och samverkan

Relaterad information

Remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Uppdaterad 1 april 2022.

Patientens fria val

Patienten får själv välja vårdgivare inom öppenvården, inklusive närakuter, akutmottagningar och listning på vårdcentral. Det gäller oavsett var i Sverige personen är folkbokförd.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Riktlinjer för handläggning av BVC-remiss till BUP-mottagning

Övervikt och fetma

Rehabiliteringskoordinator

Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Informationsmaterial om telefonlinje för våldsutförare

 • Uppdaterad: 31 januari 2024

 • Faktagranskad: 1 juli 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Ulrica Nordström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen