Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Region Stockholm har patienter rätt att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård. Detta gäller även närakuter och akutmottagningar (med undantag av Karolinska Universitetssjukhuset Solna) samt listning hos husläkare.

Till vissa specialiteter krävs remiss av läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal.  Vid remisskrav gäller inte egen vårdbegäran (egen remiss)

Patientlagen syftar framför allt till att stärka patientens ställning i vården genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Frågor och svar

  • Uppdaterad: 16 februari 2022

  • Faktagranskad: 16 februari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Gun Wahlbeck, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen