Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patienter kan på många områden fritt välja vårdgivare i Region Stockholm. För öppenvård och listning hos husläkare gäller valfriheten både inom och utanför den egna regionen.

Syftet är att man som patient har möjlighet att välja en vårdgivare som passar de egna behoven. Det kan till exempel vara mer praktiskt att besöka en husläkare nära jobbet i stället för där man bor.

Eventuella remisskrav hos hemregionen gäller. Det gäller oavsett var man bor och oavsett om vården är regiondriven eller drivs i privat regi.

Valfriheten gäller också närakuter och akutmottagningar.

När patienten själv väljer vård i etn annan region än hemregionen står patienten själv för resekostnader. Om behov av sjuktransport uppstår, under pågående behandling i slutenvård, efter att patienten valt behandling i en annan region, behöver patienten inte betala för den.

Frågor och svar

  • Uppdaterad: 4 december 2019

  • Faktagranskad: 7 september 2017

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Gun Wahlbeck, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen