Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Patientens rättigheter

De rättigheter och den ställning patienten har i vården beskrivs både i lagstiftningen och i politiskt fattade beslut om till exempel valfrihet, vårdgaranti och patientens rätt till inflytande över sin egen vård.

Här finns information om de olika lagar, styrdokument och policys som handlar om patienters rättigheter och dina skyldigheter som vårdgivare gentemot patienter.

Patientens rättigheter

Lagar, styrdokument och policys som handlar om patienters rättigheter och dina skyldigheter gentemot patienter.