Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patientens rättigheter

De rättigheter och den ställning man har som patient i vården beskrivs både i lagstiftningen och i politiskt fattade beslut om till exempel valfrihet, vårdgaranti och patientens rätt till inflytande över sin egen vård.

Här finns information om de olika lagar, styrdokument och policys som handlar om patienters rättigheter och vårdgivares skyldigheter gentemot patienter.