Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patienter har rätt till en ny medicinsk bedömning, inom eller utanför den egna regionen, vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.

Om den nya medicinska bedömningen leder till en annan behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den behandlingen erbjudas. Detta förutsätter att den framstår som befogad med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen.

Frågor och svar

  • Uppdaterad: 4 september 2020

  • Faktagranskad: 4 september 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann-Christine Karell Tegle, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen