Till start

Vårdgivarguiden

Patienter har rätt till en ny medicinsk bedömning, inom eller utanför den egna regionen, vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada.

Om den nya medicinska bedömningen leder till en annan behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den behandlingen erbjudas. Detta förutsätter att den framstår som befogad med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen.

Frågor och svar

  • Uppdaterad: 11 januari 2024

  • Faktagranskad: 11 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Lina Ljung, hälso- och sjukvårdsförvaltningen