Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Psykiatrisk öppenvård, SLSO (ersättningsmodell 207)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag enligt avtal för Psykiatrisk öppenvård, SLSO. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 207.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök, enskilt eller team

Hembesök, enskilt eller team

Besök på annan plats, enskilt eller team

Gruppbesök, enskilt eller team

Distanskontakt

Konferens

Närståendeutbildning utan patient

Din filtrering gav inga träffar.