Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Barn och ungdomsmedicinsk öppenvård (BUMM)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Basuppdrag - Mottagningsbesök

Basuppdrag - Konferens

Basuppdrag - Distanskontakt

Tilläggsuppdrag - ADHD

Tilläggsuppdrag - Obesitas

Din filtrering gav inga träffar.