Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Allergologi, specialiserad

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer förfrågningsunderlag Vårdval specialiserad allergologi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Inom vårdvalet ersätts endast en vårdkontakt om dagen. Inom vårdvalet ersätts inte KVÅ XS001 Information och rådgivning med företrädare för patienten. Remittering till medicinsk service ska registreras, med undantag för laboratoriemedicin (immunologi ska registreras). När provtagning för klinisk immunologi utförs av läkare på mottagningen ska KVÅ UW006 alltid rapporteras.

Läkarbesök

Sjuksköterskebesök

Provokation

Övriga vårdkontakter

Din filtrering gav inga träffar.