Till start

Vårdgivarguiden

Vårdgarantin  Medicinsk bedömning inom 3 dagar

År 2019 omvandlades besöksgarantin inom primärvården till en bedömningsgaranti. Den medicinska bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd samt behov av hälso- och sjukvård. Tidsgränsen för den medicinska bedömningen är tre kalenderdagar.

Verksamheter i primärvården som omfattas av vårdgarantin

Behovsbedömning och medicinsk bedömning i primärvården

Scenario – Telefonbedömning: behovs- eller medicinsk bedömning

När gäller vårdgarantin? 

Scenario – vårdgarantipatient

Undantag från vårdgarantin

Remisshantering och vårdgaranti

Datainsamling av väntetider

Mer information, SKR, lagar och förordningar

  • Uppdaterad: 19 december 2023

  • Faktagranskad: 19 december 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Magdalena Carlberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen