Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om tjänsten

Informationen här vänder sig till vårdproducerande verksamheter med system och tjänster som använder HSA-information.

Katalogtjänst HSA innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Informationen i HSA används i många tjänster för att både invånare och personal ska kunna söka efter kontaktuppgifter och hitta rätt vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för att ge behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Att vara ansluten till HSA är en förutsättning för att använda digitala tjänster som till exempel Pascal, NPÖ och Webcert samt e-tjänster och kontaktkort på 1177.se. Antalet tjänster som använder HSA ökar hela tiden.

Så erbjuds tjänsten nationellt

Inera erbjuder tjänsten till regioner, kommuner och statliga myndigheter. Privata vårdgivare erbjuds tjänsten via HSA-ombud. Samtliga regioner och kommuner använder HSA sedan länge, liksom även de flesta privata vårdgivarna.

Så erbjuds tjänsten till vårdgivare i Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder egenägda vårdgivare att ansluta sig till HSA via regionens lokala katalogtjänst, Elektroniska katalogen (Ek). Erbjudandet gäller även privata vårdgivare med verksamhet i Stockholms län som har vårdavtal med Region Stockholm. 

Ek är en katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

Information om hur du ansöker om att starta vårdverksamhet inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje:

Om de olika avtalsformerna för att bedriva vård.

Kontakt

För mer information om anslutning av lokal eller regional tjänst till HSA kontaktar du Region Stockholms HSA-ansvariga.

HSA förvaltning

Andra frågor om till exempel HSA-id, kombikakoder och liknande som behövs för att bedriva vårdverksamhet hänvisas till det regionala förvaltningsobjektet POFS och besvaras via Serviceförvaltningens servicedesk.

Standarder för korrekt och enhetlig grundinformation för vårdenheter med verksamhetsstödjande system.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

    • Uppdaterad: 4 mars 2024

    • Faktagranskad: 4 mars 2024

    • Redaktör: Björn Larsson

    • Faktagranskare: Kamran Khazravi, hälso- och sjukvårdsförvaltningen