Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om tjänsten

Informationen här vänder sig till vårdproducerande verksamheter med system/tjänster som nyttjar HSA-information.

Katalogtjänst HSA innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Informationen i HSA används i många tjänster för att både invånare och personal ska kunna söka efter kontaktuppgifter och hitta rätt vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för att ge behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Att vara ansluten till HSA är en förutsättning för att använda digitala tjänster som till exempel Pascal, NPÖ och Webcert samt e-tjänster och kontaktkort på 1177.se. Antalet tjänster som använder HSA ökar hela tiden.

Så erbjuds tjänsten nationellt

Inera erbjuder tjänsten till regioner, kommuner och statliga myndigheter. Privata vårdgivare erbjuds tjänsten via HSA-ombud. Samtliga regioner och kommuner använder sedan länge HSA och även de flesta privata vårdgivare.

Så erbjuds tjänsten till vårdgivare i Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder egenägda vårdgivare att ansluta sig till HSA via regionens lokala katalogtjänst. Erbjudandet gäller även privata vårdgivare med verksamhet i Stockholms län som har vårdavtal med Region Stockholm. Läs mer om Elektroniska katalogen (EK)

Information om hur du ansöker om att starta vårdverksamhet inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje hittar du på Vårdgivarguidens sida om avtal

Kontakt

För mer information om anslutning av lokal eller regional tjänst till HSA kontaktar du Region Stockholms HSA-ansvariga.

HSA förvaltning

  • Uppdaterad: 28 mars 2022

  • Faktagranskad: 17 mars 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Kamran Khazravi, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen