Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Innehållet i verktygslådan är framtaget främst för Region Stockholm men är öppet för alla. Tanken är att alla regioner och verksamheter som är hjälpta av det ska kunna använda sig av i verktygslådan för sitt informatiska arbete.

Region Stockholms metodik för informatiskt arbete

Informatikrådet har beslutat att Region Stockholm ska använda sig av samma metodik som utgångspunkt för allt informatiskt arbete i regionen, när det är användbart.

Metodiken som ska användas beskrivs i dokument Arbetsmetodik för informatiskt arbete i Region Stockholm. Urval av metodikens olika delar görs baserat på behov och förutsättningar.

Utvecklingspaket för informatiskt arbete

Syftet med utvecklingspaketet är att beskriva regelverk som gäller modelleringsarbeten och kvalitetsgranskningar av begrepps- och informationsmodeller.

Informatikrådet har beslutat att utvecklingspaketet ska vara normerande för informatikarbete inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ramverk

Checklistor

Sparx Enterprise Architecht

För att få tillgång till Sparx EA-profiler skickar du e-post till funktionsbrevlådan, se under rubriken Kontakt nedan.

Övrigt stöd i det informatiska arbetet

Här finns övrigt stöd för informatiskt arbete gällande termer, begrepp och hur man kan bedöma behov av informatisk kompetens i arbete med it- och e-tjänster.

Fördjupat stödmaterial för informatiskt arbete

Det finns också informatiska mallar och annat fördjupat informatiskt material att ta del av för regionanställda, och för privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm.

För att få tillgång till det materialet skickar du e-post till funktionsbrevlådan, se under rubriken Kontakt.

Informatikutbildningar

På Lärtorget finns grundläggande informatikutbildningar för icke-informatiker. Utbildningarna ger stöd till personer som inte är informatiker men som ändå ska delta i informatiskt arbete.

Mer om det regionala informatikarbetet

Kontakt

Funktionsbrevlåda för informatikfrågor

  • Uppdaterad: 8 december 2023

  • Faktagranskad: 8 december 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Pernilla Karlsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen