Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Informatikrådet har en beredningsfunktion som förbereder ärenden innan de går till informatikrådet för beslut. Beredningsfunktionen arbetar även med kommunikation och med att stödja uppföljning av de beslut som fattas av informatikrådet.

Informatikrådet sammanträder en gång i månaden, med uppehåll i juli varje år.

Du kan vara med och påverka

Har du en generell frågeställning kring informatik eller något informatikbehov som passar in under någon av nedanstående punkter?

  • Verksamhetsbehov
  • Regionalt behov
  • Önskemål från vårdgivare
  • Bidrag till standardisering
  • Krav från kunskapsstyrningen

Fyll då i punkt 1–1.9 i mallen för ärendebeskrivning och skicka till den adress som anges i mallen.

Medlemmar i informatikrådet

Ulf Lockowandt (ordförande), regionledningskontoret
Annabeth Bergqvist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Masterdataprogrammet
Erik Sköldenberg, Danderyds sjukhus
Espen Sigvartsen, Datalager och analys, projektledare Vårddataplattformen
Gertrud Ocklin, programledare Generationsskifte Vårdens IT och övergripande ansvarig för projekten PDMS, BP26 och huvudjournalsystem
Gustav Vikander, Capio S:t Göran
Jan Ottervald, Södertälje sjukhus
Jeanette Chressman Hoas, Region Gotland
Johan Bratt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Malin Fjelkner, Hälsoinformatik och vårdsystem och Regional Vård- och Läkemedelsprocess (RVLP)
Mattias Agestam, Stockholms läns sjukvårdsområde
Niclas Skyttberg, Aleris
Patrik Georgii-Hemming, Karolinska universitetssjukhuset
Samira Nikman, Karolinska universitetssjukhuset
Sara Benegas, Praktikertjänst
Sofia Kax, Kunskapsstyrningen
Susanne Bergenbrandt Glas, objektägare vårdprocess och ordförande i Objektstyrgrupp för RVLP
Urban Säfwenberg, Södersjukhuset

Verktygslåda för informatiskt arbete

Besök verktygslådan för informatiskt arbete och ta del av metodstöd, utvecklingspaketet och övrigt stöd för det informatiska arbetet.

Informatik

Läs gärna mer om det regionala informatikarbetet.

Relaterade länkar

Vårdinformatik hjälper dig att beskriva utförd vård så att beställaren, vårdgivare, politiska beslutsfattare och framtida forskare får korrekt underlag.

Masterdata innebär att data skapas i en gemensam källa och alltid uppdateras i källan så att uppdateringen slår igenom i alla system och tjänster som använder dessa data. Här kan du läsa mer om masterdata i Region Stockholm.

Via länken till e-hälsa i Region Stockholm hittar du termkatalogen, som används i journalsystemet Takecare, och mallar för gemensam standardiserad vårddokumentation med mera.

Kontakt

Funktionsbrevlåda för informatikfrågor

  • Uppdaterad: 8 december 2023

  • Faktagranskad: 8 december 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Pernilla Karlsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen