Till start

Vårdgivarguiden

Influensavaccinationskampanjen säsongen 2023/24 avslutades den 29 februari 2024.

I god tid före influensavaccinationskampanjen 2024/25 kommer du här hitta samlad information om vaccination mot säsongsinfluensa.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker, kikhosta samt covid-19 . Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Systemet Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot säsongsinfluensan, pneumokocker, kikhosta och covid-19 i Stockholms län.

Ersättning till vaccinatörer

All ersättning sker via Vaccinera och utbetalas den 23:e månaden efter att vaccineringen registrerats och signerats i Vaccinera.

Signering av såväl ordination som administration ska ske senast 30 dagar efter registrerad vaccination för att ersättning ska utbetalas.

Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning

Information om hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning vid vaccination inom Region Stockholm. Gäller covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

Medicinsk information

Influensavaccinering av personer som har svår allergi mot ägg eller andra ämnen.

Kunskapsöversikten är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Support / Kontakt

Vaccinera-support samt frågor om E-blanketten

Proceedo-support

SF IT Servicedesk

Kontaktformulär i TellUs för ärende till SF IT Servicedesk

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Avtals- eller ersättningsfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Statistik

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 1 mars 2024

  • Faktagranskad: 1 mars 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen