Till start

Vårdgivarguiden

Vaccination mot säsongsinfluensa startade den 7 november 2023. Personer som är 65 år eller äldre (födda 1958 eller tidigare), samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar erbjuds kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa. Även gravida (efter graviditetsvecka 12) erbjuds kostnadsfri vaccination.

Personer som är hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa dock mot egen vaccinkostnad.
Nu kan personer utanför riskgrupp för svår influensasjukdom vaccineras mot säsongsinfluensa mot egen vaccinkostnad.

Aktuella rekommendationer om vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller till den 29 februari 2024.

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Därefter erbjuds även patientnära vård- och omsorgspersonal influensavaccin. Personalvaccinationen bekostas av arbetsgivaren och det är upp till den enskilde arbetsgivaren hur vaccinationerna organiseras.

Vanligt förekommande frågor och svar om influensa- och covid-19-vaccinationer samt om pneumokockvaccination.

Grupper som rekommenderas vaccination

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa under kampanjen. Det omfattar följande grupper:

- Personer 65 år och äldre (födda 1958 eller tidigare)

- Personer, från 6 månaders ålder, med någon av följande tillstånd/kroniska sjukdomar:

 • kronisk hjärtsjukdom, inklusive stroke
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus
 • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 • Downs syndrom
 • skörhet med behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet
 • nedsatt fysisk hälsa på grund av till exempel demens, psykiatrisk sjukdom, alkohol- eller drogbruk

- Gravida
Vaccination av gravida görs lämpligen efter vecka 12. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, det vill säga i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

- Övriga som rekommenderas vaccination
Därutöver rekommenderas hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vaccination, men denna erbjuds inte kostnadsfritt.

Vaccination för vård- och omsorgspersonal

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm rekommenderar att vård- och omsorgspersonal som arbetar nära riskgrupper ska vaccinera sig mot influensa.

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar i förhållande till all personal, oavsett om den enskilde arbetstagaren är vaccinerad eller inte. Det innebär att arbetsgivaren kontinuerligt ska genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Både arbetsgivare och arbetstagare har dessutom ett ansvar att säkerställa bästa möjliga skydd mot smittspridning för varje patient och omsorgstagare.

Den vård- och omsorgspersonal som regelbundet arbetar nära patienter som har ökad risk att bli svårt sjuka av influensa bör vaccinera sig. De är prioriterade för vaccination efter att riskgrupper har vaccinerats. Personalvaccinationer kan påbörjas 21 november. Kostnaden för vaccination av personal ska arbetsgivaren stå för.

Vårdhygieniska aspekter vid vaccination

Vid influensavaccination gäller samma hygienrutiner som för övrig vaccinationsverksamhet och mottagningsverksamhet/vårdverksamhet. Beakta aktuell regional rekommendation om source control.

Rekommendation för source control i Region Stockholm, gäller från och med 8 november 2023.

Rekommenderade vacciner

OBS! Från och med vecka 49 levereras Vaxigrip Tetra med varunummer 454476 vilket är ett vaccin i förfylld spruta med nål.

De enheter som beställer direkt från Oriola ska fortsätta beställa på det varunummer som gäller för Vaxigrip utan nål MEN det som levereras kommer att vara Vaxigrip med nål som har varunummer 454476.

De som beställer via Apoex kommer endast kunna beställa på varunummer 454476.

Rekommenderade influensavaccin för säsong 2023–2024 är Vaxigrip Tetra med varunummer 527182 vilket är vaccin i förfylld spruta utan nål. Observera att i varje förpackning ligger det tio förfyllda sprutor. För ett smittsäkert arbete ska kanyler med integrerad skyddsfunktion beställas separat från Medicarrier. Vi rekommenderar 101867 Injektionskanyl säkerhetskanyl EasyPoint 23G x 25mm eller 91969 Injektionskanyl säkerhetskanyl 23G 25 mm blå.

Kom ihåg att beställa vaccin i god tid och enbart motsvarande behovet för riskgruppsvaccineringen just nu.

Leveranserna av vaccin sker mellan kl 8 och 17, var därför förberedd att ta emot vaccinet som omgående ska förvaras i kyl. Kom ihåg att transportlådorna (frigolitlådor, backar, kylsköldar etc.) ingår i ett retursystem – Glöm inte att skicka tillbaka dem.

Fluenz Tetra med varunummer 551586 (0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-pack) rekommenderas för barn i riskgrupp 2–17 år.

Region Stockholm har även köpt in Fluad Tetra som är ett förstärkt influensavaccin. Detta vaccin är godkänt från 65 års ålder och kommer enbart att erbjudas personer på särskilt boende för äldre (SÄBO) och inom hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i denna åldersgrupp. Läkarorganisationer på särskilda boenden i Region Stockholm samt husläkarmottagningar som har patienter inom hemsjukvård och ASIH-verksamheter har fått information om särskild beställningsrutin för det förstärkta vaccinet. Frågor om särskild beställningsrutin kan skickas till vardval.vaccination.hsf@regionstockholm.se

Kombination av vacciner

Information om vilka vacciner som kan ges vid samma tillfälle under hösten och vinterns vaccinationskampanjer.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Systemet Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot säsongsinfluensan, pneumokocker, MPR och covid-19 i Stockholms län.

Ersättning till vaccinatörer

All ersättning sker via Vaccinera och utbetalas den 23:e månaden efter att vaccineringen registrerats och signerats i Vaccinera.

Signering av såväl ordination som administration ska ske senast 30 dagar efter registrerad vaccination för att ersättning ska utbetalas.

Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning

Information om hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning vid vaccination inom Region Stockholm. Gäller covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

Medicinsk information

Information om vacciner och dosering.

Influensavaccinering av personer som har svår allergi mot ägg eller andra ämnen.

Kunskapsöversikten är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Support / Kontakt

Vaccinera-support samt frågor om E-blanketten

Proceedo-support

SF IT Servicedesk

Kontaktformulär i TellUs för ärende till SF IT Servicedesk

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Avtals- eller ersättningsfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kommunikationskampanj om vaccination

I årets kommunikationskampanj uppmanas invånare att vaccinera sig mot både influensa och covid-19. Kampanjen syns i flera kanaler som är noga utvalda för att nå de grupper som rekommenderas vaccination.

Du som är vårdgivare eller vaccinatör är också viktig för att invånare ska nås av erbjudandet om vaccination. Det är betydelsefullt med påminnelser om vaccination genom till exempel information i väntrum. Som en del av kampanjmaterialet finns därför affischer och innehåll till väntrums-tv att ladda ner eller beställa här på Vårdgivarguiden.

Du som är vaccinatör behöver också säkerställa att information om öppettider, drop in-tider, adress och bokningsmöjligheter stämmer i alla era kommunikationskanaler så att invånare hittar rätt.

Mer information om väntrumsmaterial och kommunikationskampanjen finns på kampanjsidan.

Information om kommunikationskampanjen säsongen 2023/2024.

Fördjupning

Statistik

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Nyheter

07 november, 2023

Dags för vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19.

02 november, 2023

Höstens vaccinationsperiod startar 7 november, men redan nu är bokningen för influensavaccination öppen.

25 oktober, 2023

Den 7 november startar vaccinationsperioden mot säsongsinfluensa.

08 september, 2023

Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten den 7 september.

13 juni, 2023

En ovanligt långdragen influensasäsong med förstärkt övervakning kring allvarliga fall med influensa B.

 • Uppdaterad: 11 januari 2024

 • Faktagranskad: 3 oktober 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen