Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Hälsodeklarationen för vaccination mot covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker är gemensam. Samtyckesblankett är inkluderad i den gemensamma hälsodeklarationen.

Svaren i hälsodeklarationen sparas i Vaccinera under 1 år och finns under den tiden förifyllda i hälsodeklarationen vid nästa vaccinationstillfälle.

Frågorna i hälsodeklarationen rör alla tre vaccinerna, vilket alltså innebär att alla frågor inte är relevanta vid varje vaccinationstillfälle, men behöver ändå besvaras.

Vid vaccinationstillfället ska vaccinatören alltid gå igenom hälsodeklarationen med invånaren och kontrollera att informationen är riktig och uppdaterad. Om hälsodeklaration inte är ifylld, fylls den i direkt i Vaccinera inför vaccinationen.

Läs mer om vaccinering mot respektive sjukdom under sektionen Fördjupning nedan, där finns bland annat information om riskgrupper och vacciner.

Hälsodeklaration

Gemensam hälsodeklaration vid vaccination mot covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker. Finns även på engelska.

Samtycke, barn till och med 15 år

Riktlinjerna gäller barn till och med 15 år (födda 2009 eller senare).

Samtycke och mognadsbedömning, ungdomar ännu ej 18

Riktlinjerna gäller ungdomar födda 2008 eller tidigare men ännu inte fyllda 18 år.

Fördjupning

Aktuella rekommendationer om vaccination mot covid-19.

I god tid före influensavaccinationskampanjen 2024/25 kommer du här hitta samlad information om vaccination mot säsongsinfluensa.

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

  • Uppdaterad: 20 december 2023

  • Faktagranskad: 21 november 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen