Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Pneumokockvaccin

Det finns två olika typer av pneumokockvaccin, kolhydratvaccin, som innehåller antigen från pneumokockbakteriens kapsel, och konjugatvaccin som innehåller kolhydrat kopplat (konjugerat) till bärarprotein vilket gör att immunstimuleringen förbättras.

Vilket vaccin som ska ges beror på ålder och eventuellt underliggande sjukdomar. De tre huvudgrupperna ses i punktform nedan, följt av en mer detaljerad beskrivning av de som har ökad eller mycket hög risk för pneumokockinfektion.

  • Pneumokockvaccination med konjugatvaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet och ger ett bra skydd till de flesta barn även om de tillhör en riskgrupp.

  • För barn över 2 års ålder och vuxna med ökad risk för pneumokockinfektion rekommenderas vaccination med kolhydratvaccin. Barn från 2 års ålder och vuxna med mycket hög risk rekommenderas vaccination med både kolhydratvaccin och konjugatvaccin.

Med anledning av att nya bredare konjugatvacciner mot pneumokocksjukdom har blivit tillgängliga finns uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att använda PCV20 vid vaccination av vuxna som tillhör en grupp med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom.

Uppdaterade vaccinationscheman kommer att publiceras under hösten.

Fördjupning

Vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi.

Smittskydd Stockholms information om invasiv pneumokockinfektion.

Smittskydd Stockholms information om pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PNSP).

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Katarina Widgren|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 19 juli 2022

  • Faktagranskad: 14 juni 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm