Brödsmule-navigation

Beställ eTjänstekort

För att möta de ökade säkerhetskrav som ställs i Patientdatalagen har regioner och kommuner kommit överens om att införa eTjänstekort/SITHS. Syftet är att säkert identifiera användare som hanterar känsliga uppgifter som rör patienter.

Beställa

eTjänstekort

eTjänstekort