Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Beställ eTjänstekort

För att möta säkerhetskraven som ställs i Patientdatalagen har regioner och kommuner kommit överens om att använda eTjänstekort/SITHS. Syftet är att säkert identifiera användare som hanterar känsliga uppgifter som rör patienter.

Beställa

Hantera ditt eTjänstekort

Information om program, tjänster och manualer. Ladda hem NetID. Uppdatera eTjänstekortet med nya SITHS e-id (LoA3).