Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Samlad information om e-tjänstekort

För att möta säkerhetskraven som ställs i Patientdatalagen har regioner och kommuner kommit överens om att använda e-tjänstekort/SITHS. Syftet är att säkert identifiera användare som hanterar känsliga uppgifter som rör patienter.

Pågående aktiviteter inom identifieringstjänsten SITHS – Inera