Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Grundkravet för alla som ska beställa ett e-tjänstekort är att det finns en personpost upplagd i Region Stockholms elektroniska katalog, Ek. Informationen i Ek förser kortet med kvalitetssäkrade uppgifter såsom namn, arbetsplats och behörighetsgrad.

Ek är en katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

Det är verksamhetschefens ansvar att se till att alla medarbetare har en giltig personpost i Ek och ett giltigt e-tjänstekort så att medarbetarna kan använda e-tjänster i sitt arbete.

Webbläsare och operativsystem

– För en läskopia av Siths-admin krävs att Edge körs i Internet Explorer-läge.

– Kravet på operativsystem är minst Windows 10.

Observera att de nationella tjänsterna inte stödjer användning av Mac och IOS.

Installera kortläsare

För att ditt e-tjänstekort ska fungera måste du installera en kortläsare. Här hittar du leverantörer av godkända kortläsare:

Installera programvaran Siths e-id-app

För Siths e-id-portal och Mina sidor måste Siths e-id-app installeras. Om det finns behov av att även ha kvar Net id, välj den version som är kompatibel med Net id.

Installera Net id

Alla system är inte anpassade för att logga in med Siths e-id-app. Det betyder att man även behöver ha Net id installerad på datorerna. Net id behövs också om man har behov av underskriftscertifikat för att signera olika aktiviteter i systemen.

Observera att man ibland kan behöva högerklicka på Net id-länken för Windows och sedan välja "Spara länk som..." för att kunna ladda ner Net id.

Filen hittas längst ner på sidan som länken leder till under rubriken "NetID Client 1.1.0.37 för macOS..."

Steg för steg-manual för installation av Net id.

Beställningsrutiner

Här finns information om olika sätt att beställa e-tjänstekort. Välj det som passar bäst in på din vårdenhet.

  • Uppdaterad: 23 januari 2024

  • Faktagranskad: 23 januari 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen