Till start

Vårdgivarguiden

Företag som behöver e-tjänstekort men inte har ett separat avtal för utfärdande av e-tjänstekort med serviceförvaltningen beställer enligt rutin nedan.

För att beställa ett e-tjänstekort måste det finnas en personpost upplagd i Region Stockholms elektroniska katalog, Ek.

Ek är en katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

Ansvarsförbindelse

Du som är anställd hos en privat enskild vårdgivare eller har ett enmansföretag (enskild privat vårdgivare), använd blanketten nedan. Det är arbetsgivaren som ska underteckna ansvarsförbindelsen.

Kom ihåg att ta med ansvarsförbindelsen vid fotograferingen. Utan den kan inte e-tjänstekortet utfärdas.

Ansvarsförbindelse inklusive ytterligare information: kostnad för kodbrev, certifikat och rutiner för spärrning, felanmälan och förlust.

Betalning e-tjänstekort

Betala in 1004 kronor (inklusive moms) på bankgiro 5144-9023. Ange på betalningen vem det gäller: namn eller HSA-id.

Skriv ut ett kvitto på inbetalningen och ta med till fotograferingen. Det är viktigt att du har med dig kvittot och ansvarsförbindelsen. Utan dessa dokument kan e-tjänstekort inte utfärdas.

Observera att en betalningskvittens som är äldre än ett år inte godkänns. 

Fotografering

Användaren fotograferar sig på drop in tid i fotoautomaterna på Lindhagensterassen 1, entréplan.

För kvitto och ansvarsförbindelse finns avsedd brevlåda i rummet där fotoautomaterna står.

Aktivering av e-tjänstekort

När kortet är klart skickas det till användarens folkbokföringsadress antingen via a-post eller via rekommenderad post.

För att e-tjänstekortet ska fungera måste användaren aktivera kortet personligen hos id-administratör på serviceförvaltningens kortkontor, Lindhagensterassen 1, plan 3.

 • Användaren måste ha det nya e-tjänstekortet med sig
 • Användaren måste ha giltig svensk fysisk ID-handling med sig. Region Stockholm godkänner inte digitala id-handlingar som till exempel en id-handling inlagd i Bank-id, Freja e-id eller liknande.
 • Användaren behöver tänka ut en 6–8 siffrig pinkod som ska anges vid aktivering av e-tjänstekortet

Aktivering av e-tjänstekort på Lindhagensterrassen 1, plan 3 sker på drop in tid.

Reservkort

Kontakt

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 23 januari 2024

  • Faktagranskad: 28 december 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen