Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

eTjänstekortet innehåller information om din tjänsteidentitet och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system. Kortet kan också användas för privat kontakt med myndigheter, kommuner, organisationer och företag på internet.

Om du redan har ett eTjänstekort med foto utfärdat av Region Stockholm behöver du inte skaffa ett nytt kort.

Beslutet om eTjänstekort är taget i Landstingsfullmäktige (SPP 1073) och är baserat på:

 • krav från Integritetsskyddsmyndigheten
 • nationella IT-strategin
 • den nya patientdatalagen

Beställa kort för studerande

Studerande som ska gå Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ska först ha genomgått en JoBSH-utbildning.

Efter godkänd JoBSH-utbildning skickas automatiskt en beställning av eTjänstekort för studenten till Serviceförvaltningens eTjänstekortkontors ordinarie beställningssystem för eTjänstekort.

Observera att beställning är giltig i 3 månader, därefter försvinner den. För ny beställning kontakta lärosätet.

Studenter med skyddade personuppgifter ska kontakta sin studievägledare eller motsvarande innan eTjänstekort utfärdas.

Fotografering för eTjänstekort

När beställning av ditt kort är genomförd ska du fotografera dig via fotoautomaten under drop-in tid måndag – fredag kl 08:00 – 16:00.

Att hitta till fotoautomaten:

 • Gå in genom järngrindarna vid Hälsingegatan 47
 • När du kommer in på gården gå snett mot höger och över en liten gångbro
 • Gå in genom glasdörren
 • Fortsätt i korridoren och gå in genom första dörren på vänster sida
 • Gå rakt in till slutet av korridoren – här hittar du fotoautomaten.

Du kan även välja att fotografera dig på kortkontoret, Södersjukhuset. 

 • Kortkontoret hittar du: Receptionen, Hus 48, Sjukhusbacken 14
 • Kortkontoret har drop in tid måndag – fredag kl 08:30 – 10:00 samt kl 13:30 – 15:00
 • Du måste ha med dig giltig ID-handling

Tillfälliga eTjänstekort/reservkort

Om du som student ska ha tillfälligt kort (så kallat reservkort) måste du först kontakta lärosätet för kortbeställning. När kortbeställning är klar boka tid för fotografering (trots att du inte ska fotografera dig). Bokningen görs i bokningskalendern. Observera att du ska boka tid på kortkontoret, Hälsingegatan 49, plan 3 (ta trappan till vänster 1 tr upp).

Så hämtar du ut kortet

När kortet är klart och du har fått PIN-koder från Telia hemskickade till din folkbokföringsadress bokar du tid för hämtning i bokningskalendern (gäller kortkontoret Hälsingegatan 49).

Det är VIKTIGT att du tar med dig giltig ID-handling samt dina PIN-koder, annars kan inte kortet lämnas ut.

Kortet måste hämtas på samma kortkontor som du fotograferade dig:

Kortkontoret Hälsingegatan 49, plan 3 (ta trappan upp till vänster, 1 tr upp):

 • Har du fotograferat dig i fotoautomaten eller på drop in tid på kortkontoret bokar du tid i bokningskalendern för fotografering (trots att du ska hämta ditt kort)

Kortkontoret Södersjukhuset, Receptionen, Hus 48, Sjukhusbacken 14

 • Har du fotograferat dig på Kortkontoret, Södersjukhuset hämtar du ditt kort på deras drop in tider måndag – fredag kl 08:30 – 10:00 samt kl 13:30 – 15:00

Exempel på giltig ID-handling:

 • SIS-kort
 • svenskt pass eller körkort
 • Skatteverkets eller nationellt ID-kort

Här kan du läsa om hur du bokar/avbokar tider för fotografering och hämtning av eTjänstekort.

Uppgradering av eTjänstekort med nya SITHS e-id certifikat

Säkerhetsnivån på nuvarande eTjänstekort behöver höjas för användare som behöver fortsatt tillgång till E-hälsomyndighetens läkemedelssystem, till exempel Nationell läkemedelslista, Pascal och TakeCare samt Ineras nationella tjänster, bland annat Nationell patientöversikt (NPÖ).

Uppdateringen behöver genomföras senast den 9 december 2021 för att ha fortsatt tillgång till systemen. Nya kort som beställts från och med den 18 februari 2020 har levererats med det nya certifikatet och behöver därför inte uppdateras.

Bra att veta innan uppdateringen:

 • Du uppgraderar ditt eTjänstekort när du är ute på Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • Det är endast ordinarie eTjänstekort som går att uppdatera. Det går inte att uppdatera reservkort
 • Det är endast eTjänstekort utfärdade innan 18 februari 2020 som går att uppgradera
 • Efter uppdateringen blir giltighetstiden för det nya certifikatet detsamma som ditt eTjänstekort
 • För att uppdatera ditt eTjänstekortet behöver du ha din pinkod för legitimering och pinkod för underskrift. Saknar du koder behöver nytt PUK-kodbrev beställas
 • Bra att veta är att SITHS självadministration har bytt namn till ”Mina sidor”.

Skulle du få problem vid uppgradering kontakta Servicedesk:

Måndag till torsdag 07.00-16.30, fredag 07.00-16.00

SF IT Servicedesk

Måndag till torsdag 07.00-16.30, fredag 07.00-16.00

Kontaktförmulär:
Ärende till SF IT Servicedesk

Telefonnummer:

Tilläggscertifikat till befintligt kort

Du som har eTjänstekort utfärdat av annan region och fått via lärosätet ”Tilläggscertifikat till befintligt kort” ska nu ladda ner själva certifikatet till ditt eTjänstekort. Observera att du måste ha tillgång till pinkoderna.

Välj rätt certifikat

Observera att du har dubbla certifikat på kortet efter att du har laddat ner tilläggscertifikatet till kortet. Det är då viktigt att du väljer rätt certifikat vid inloggning på dator och olika system. Rätt certifikat är det som heter SITHS e-id HSA-id och börjar på SE2321000016-xxxx.

Manual för att hämta Tilläggscertifikat till befintligt eTjänstekort.

Spärra kortet

Ditt eTjänstekort ska spärras om:

 • du har tappat ditt kort
 • du misstänker att någon kommit över dina PIN- och PUK-koder
 • uppgifterna på kortet eller i e-legitimationerna inte längre stämmer
 • kortet fungerar felaktigt.

Kontakta Servicedesk för att spärra ditt kort, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Support

Servicedesk

Måndag till torsdag 07.00-16.30, fredag 07.00-16.00

Kontaktformulär:
 
Ärende till Servicedesk

PIN- och PUK-koder

Om ditt kort spärrats, vilket kan hända om du slår in fel pinkod tre gånger, kan du låsa upp kortet med hjälp av pukkoden. Pukkoden finns med i kuvertet som du fått från TeliaSonera och som du använde när du hämtade ut ditt kort.

Återlämning av kort

Efter avslutad utbildning är du ansvarig för att kortet förstörs.

Så fungerar det

Support

SF IT Servicedesk

Måndag till torsdag 07.00-16.30, fredag 07.00-16.00

Kontaktförmulär:
Ärende till SF IT Servicedesk

Telefonnummer:

 • Uppdaterad: 16 september 2021

 • Faktagranskad: 11 oktober 2020

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Agneta Vifell, Serviceförvaltningen