Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

E-tjänstekortet innehåller information om din tjänsteidentitet och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system. Kortet kan också användas för privat kontakt med myndigheter, kommuner, organisationer och företag på internet.

Om du redan har ett e-tjänstekort med foto utfärdat av Region Stockholm behöver du inte skaffa ett nytt kort.

Beslutet om e-tjänstekort är taget i Landstingsfullmäktige (SPP 1073) och är baserat på

 • krav från Integritetsskyddsmyndigheten
 • nationella it-strategin
 • patientdatalagen.

Beställa kort för studerande

Studerande som ska gå Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ska först ha genomgått en JoBSH-utbildning. Dagen efter godkänd JoBSH-utbildning skickas automatiskt en beställning av e-tjänstekort för studenten till serviceförvaltningen.  Beställningen är giltig i 3 månader. För ny beställning kontaktas lärosätet.

Studenter med skyddade personuppgifter ska kontakta sin studievägledare eller motsvarande innan ett e-tjänstekort utfärdas.

För studenter som inte gör JoBSH ordnar VIL-samordnaren på lärosätet en beställning.

Fotografering för e-tjänstekort

När beställningen av ditt kort är genomförd ska du fotografera dig. Det finns två alternativa fotograferingsställen i Stockholm: via fotoautomaten på Lindhagensterassen 1, plan 2 eller på kortkontoret Södersjukhuset, receptionen, hus 48, Sjukhusbacken 14.

Så aktiverar du ditt kort

När kortet är klart skickas det till din folkbokföringsadress via a-post. För att e-tjänstekortet ska fungera måste du aktivera kortet personligen hos id-administratör på det kortkontor som du fotograferade dig på. För att aktivera kortet måste du:

 • ha det nya e-tjänstekortet med dig
 • ha giltig svensk fysisk id-handling med dig. Region Stockholm godkänner inte digitala id-handlingar som till exempel en id-handling inlagd i Bank-id, Freja e-id eller liknande.
 • tänka ut en 6–8 siffrig pinkod som du anger vid aktivering av e-tjänstekortet.

Om fotot togs på Lindhagensterassen aktiveras kortet på Lindhagensterrassen 1, plan 3 helgfria vardagar på drop in-tid. Om fotot togs på kortkontoret på Södersjukhuset aktiveras kortet på Södersjukhuset receptionen, Hus 48, Sjukhusbacken 14, helgfri vardag.

Kortkontorens öppettider

Tillfälliga e-tjänstekort (reservkort)

Om du som student ska ha ett tillfälligt kort (ett så kallat reservkort) måste du först kontakta lärosätet för kortbeställning. När kortbeställningen är klar får du reservkortet utfärdat via kortkontoret på servicekontorets kortkontor på Lindhagensterassen 1, plan 3.

Observera att du måste ha en giltig id-handling med dig. Id-handlingen måste vara ett fysiskt kort eller pass. Region Stockholm godkänner inte digitala id-handlingar som till exempel en id-handling inlagd i Bank-id, Freja e-id eller liknande.

Extra SITHS e-id till ordinarie e-tjänstekort

Du som har e-tjänstekort utfärdat av annan region och via lärosätet fått ett  ”extra SITHS e-id” ska nu ladda ner SITHS e-id till ditt ordinarie e-tjänstekort. Observera att du måste ha tillgång till pin-koderna. Är du på en verksamhet som har tvingande kortinloggning på sina datorer behöver du hjälp av din handledare eller id-administratör, se vidare manualen nedan.

Välj rätt certifikat

Observera att du har dubbla certifikat på kortet efter att du har laddat ner det extra SITHS e-id till kortet. Det är då viktigt att du väljer rätt SITHS e-id vid inloggning på dator och olika system. Rätt SITHS e-id är det som heter SITHS e-id HSA-id och börjar på SE2321000016-xxxx.

Manual för att hämta extra Siths e-id till ett ordinarie e-tjänstekort

Siths e-id-app klarar inte av att läsa dubbla kortläsare utan manuell inställning. Detta är viktigt om det är tvingande kortinloggning på datorerna.

Spärra kortet

Ditt e-tjänstekort ska spärras om

 • du har tappat ditt kort
 • du misstänker att någon kommit över dina pin- och puk-koder
 • uppgifterna på kortet eller i e-legitimationerna inte längre stämmer
 • kortet fungerar felaktigt.

Kontakta Servicedesk för att spärra ditt kort, se kontaktuppgifter under rubriken Support och kontakt.

Pin- och puk-koder

Om ditt kort blir låst, vilket kan hända om du slår in fel pin-kod tre gånger, kan du låsa upp kortet.

Om du har ett kort med produktnummer som börjar på 7xx (produktnumret hittar du på baksidan av e-tjänstekortet) kan du låsa upp dit kort:

 • Med hjälp av id-administratör vilket kräver fysiskt besök på kortkontoret. Du måste ha med dig det e-tjänstekort som ska låsas upp samt giltig fysisk id-handling. Id-handlingen måste vara ett fysiskt kort eller pass. Region Stockholm godkänner inte digitala id-handlingar som till exempel en id-handling inlagd i Bank-id, Freja e-id eller liknande.
 • Med hjälp av puk-kod. Du måste först beställa puk-kod, det gör du genom att kontakta supporten. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Support och kontakt.

Om du har ett kort som saknar produktnummer eller produktnummer som börjar med 5xx eller 6xx (produktnumret hittar du på baksidan av e-tjänstekortet) låser du upp ditt kort

 • Med hjälp av puk-kod. Puk-koden finns med i kuvertet som du fått från Teliasonera och som du använde när du hämtade ut ditt kort. Om du inte lyckas låsa upp ditt kort trots puk-koden, kan du kontakta support. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Support och kontakt.

Information om hur du låser upp ett e-tjänstekort med puk-koden.

Borttappade koder

Har du tappat bort ditt kodbrev kontaktar du supporten för att få nytt kodbrev. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Support och kontakt.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning är du ansvarig för att kortet förstörs. Tänk på att klippa sönder kortet genom chipet. 

Så fungerar det

Support och kontakt

Skicka ditt supportärende via formuläret i serviceförvaltningens it-portal. Längst ner i formuläret finns länk till telefonnummer om du hellre vill ringa. Välj telefonnummer utifrån om du är ute på VFU eller inte:

 • Ute på VFU - ring det telefonnummer som gäller för den verksamhet du är på.
 • Innan eller efter VFU - ring telefonnumret som gäller för ”Vårdaktörer med vårdavtal samt studenter”.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 23 januari 2024

  • Faktagranskad: 31 oktober 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen