Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

E-tjänstekortet innehåller information om din tjänsteidentitet och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system. Kortet kan också användas för privat kontakt med myndigheter, kommuner, organisationer och företag på internet.

Om du redan har ett e-tjänstekort med foto utfärdat av Region Stockholm behöver du inte skaffa ett nytt kort.

Beslutet om e-tjänstekort är taget i Landstingsfullmäktige (SPP 1073) och är baserat på:

 • krav från Integritetsskyddsmyndigheten
 • nationella IT-strategin
 • patientdatalagen

Beställa kort för studerande

Studerande som ska gå Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ska först ha genomgått en JoBSH-utbildning. Dagen efter godkänd JoBSH-utbildning skickas automatiskt en beställning av e-tjänstekort för studenten till serviceförvaltningen.  Beställningen är giltig i 3 månader. För ny beställning kontaktas lärosätet.

Studenter med skyddade personuppgifter ska kontakta sin studievägledare eller motsvarande innan ett e-tjänstekort utfärdas.

För studenter som inte gör JoBSH ordnar VIL-samordnaren på lärosätet en beställning.

Fotografering för e-tjänstekort

När beställningen av ditt kort är genomförd ska du fotografera dig.

Du måste ha med dig giltig ID-handling inför fotograferingen.

Exempel på giltig ID-handling är:

 • SIS-kort
 • svenskt pass eller körkort
 • Skatteverkets eller nationellt ID-kort

Två platser för fotografering

Det finns två alternativa fotograferingsställen.

Lindhagenterassen

Via fotoautomaten på Lindhagensterassen 1, plan 2

Drop-in helgfri måndag – fredag mellan 8:00 – 16:00.

Tillfällen när serviceförvaltningens kortkontor har avvikande öppettider, exempelvis vid jul- och nyår eller andra storhelger.

Kortkontoret Södersjukhuset

Receptionen, Hus 48, Sjukhusbacken 14

Drop-in helgfri tisdag, onsdag och fredag 9:30 – 10:30 och helgfria vardagar 13:30 – 14.30

Så hämtar du ut kortet

Dina koder skickas till din bokföringsadress inom en månad efter fototillfället. När du fått koderna är kortet klart att hämtas ut. Observera att du måste hämta kortet på samma kortkontor som du fotograferade dig på.

Du måste ha med dig giltig ID-handling samt dina PIN-koder, annars kan inte kortet lämnas ut.

Fotot togs på Lindhagensterassen


Hämtas ut på Lindhagensgatan 98
Drop-in tid helgfri måndag – fredag mellan 12:00 – 16:00

Ändrade tider under påsk

Mellan 3 och 14 april har kortutlämningen öppet helgfria vardagar mellan 13.00 och 16.00. Observera att avvikande öppettider kan förekomma under påsk.

Tillfällen när serviceförvaltningens kortkontor har avvikande öppettider, exempelvis vid jul- och nyår eller andra storhelger.

Fotot togs på kortkontoret på Södersjukhuset


Hämtas ut på Södersjukhuset receptionen, Hus 48, Sjukhusbacken 14
Drop-in helgfri tisdag, onsdag och fredag 9:30 – 10:30 samt helgfria vardagar 13:30 – 15:00

Tillfälliga e-tjänstekort/reservkort

Om du som student ska ha tillfälligt kort (ett så kallat reservkort) måste du först kontakta lärosätet för kortbeställning. När kortbeställningen är klar får du reservkortet utfärdat via kortkontoret på servicekontorets kortkontor på Lindhagensterassen 1, plan 3.

Drop-in tid helgfri måndag – fredag 8:00 – 11:00.

Observera att du måste ha giltig ID-handling med dig. 

Tillfällen när serviceförvaltningens kortkontor har avvikande öppettider, exempelvis vid jul- och nyår eller andra storhelger.

Tilläggscertifikat till befintligt kort

Du som har e-tjänstekort utfärdat av annan region och via lärosätet fått ”Tilläggscertifikat till befintligt kort” ska nu ladda ner själva certifikatet till ditt e-tjänstekort. Observera att du måste ha tillgång till pinkoderna. Är du på en verksamhet som har kortinloggning på sina datorer behöver du hjälp av din handledare, se vidare manualen nedan.

Välj rätt certifikat

Observera att du har dubbla certifikat på kortet efter att du har laddat ner tilläggscertifikatet till kortet. Det är då viktigt att du väljer rätt certifikat vid inloggning på dator och olika system. Rätt certifikat är det som heter SITHS e-id HSA-id och börjar på SE2321000016-xxxx.

Hämta certifikat till befintliga e-tjänstekort

Spärra kortet

Ditt e-tjänstekort ska spärras om:

 • du har tappat ditt kort
 • du misstänker att någon kommit över dina PIN- och PUK-koder
 • uppgifterna på kortet eller i e-legitimationerna inte längre stämmer
 • kortet fungerar felaktigt.

Kontakta Servicedesk för att spärra ditt kort, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

PIN- och PUK-koder

Om ditt kort spärrats, vilket kan hända om du slår in fel pinkod tre gånger, kan du låsa upp kortet med hjälp av pukkoden. Pukkoden finns med i kuvertet som du fått från TeliaSonera och som du använde när du hämtade ut ditt kort. Om du inte lyckas låsa upp ditt kort trots PUK-koden, kan du kontakta support. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Borttappade koder

Har du tappat bort ditt kodbrev kontaktar du supporten för att få nytt kodbrev. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning är du ansvarig för att kortet förstörs, tänk på att klippa sönder kortet genom chipet. 

Så fungerar det

Support och kontakt

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Skicka ditt supportärende via formuläret i it-portalen. Längst ner i formuläret finns länk till telefonnummer om du hellre vill ringa. Välj telefonnummer utifrån om du är ute på VFU eller inte:

  • Ute på VFU - Ring det telefonnummer som gäller för den verksamhet du är på.
  • Innan eller efter VFU - Ring telefonnumret som gäller för ”Vårdaktörer med vårdavtal samt studenter”
  • Uppdaterad: 19 december 2022

  • Faktagranskad: 15 november 2022

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen