Till start

Vårdgivarguiden

Olika sätt att förflytta sig:

 • att bli körd
 • att köra
 • att gå

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken ”Rekvisitioner”.

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen och som underlättar för förflyttning utanför bostaden, exempelvis cykel, shoppingvagn på hjul och fotriktiga skor. Fordon som bil, moped, mopedbil, fyrhjulig motorcykel, sparkcykel och cykel som kopplas till rullstol räknas också som ett egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Bilanpassning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
 • Färdtjänst, ansökan hos Region Stockholm
 • Merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
 • Ledsagare och/eller kontaktperson, ansökan hos kommunen
 • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan
 • Hjälpmedel specifikt för arbetet ansvarar arbetsgivaren eller Försäkringskassan för

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

 • Faktagranskad: 27 november 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen