Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Bedöma behov som motiverar denna typ av hjälpmedel och förskriva:

 • dubbelutrustning för att förflytta sig för att utöva fritt valda aktiviteter 
 • hjälpmedel för att utöva fritt valda aktiviteter
 • dubbelutrustning för fritidsboende (t.ex. fritidshus, husvagn, båt)

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen och som underlättar att utöva fritt valda aktiviteter, exempelvis cykel, shoppingvagn på hjul och fotriktiga skor. Fordon som bil, moped, mopedbil, fyrhjulig motorcykel, sparkcykel och cykel som kopplas till rullstol räknas också som ett egenansvar. Likaså är idrottsortoser eller specialanpassning av hjälpmedel för idrottsaktiviteter samt hjälpmedel för idrottsaktiviteter ett egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Bilanpassning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
 • Färdtjänst, ansökan hos Region Stockholm
 • Merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
 • Ledsagare och/eller kontaktperson, ansökan hos kommunen
 • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan
 • Faktagranskad: 10 juni 2024

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen