Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Bedöma behov av och förskriva:

 • dubbelutrustning av hjälpmedel för förflyttning
 • portabla varianter av hjälpmedel för förflyttning

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen och som underlättar att delta i samhället, exempelvis cykel, shoppingvagn på hjul och fotriktiga skor och inlägg. Fordon som bil, moped, mopedbil, fyrhjulig motorcykel, sparkcykel och cykel som kopplas till rullstol räknas också som ett egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Bilanpassning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
 • Färdtjänst, ansökan hos Region Stockholm
 • Merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
 • Ledsagare och/eller kontaktperson, ansökan hos kommunen
 • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan
 • Hjälpmedel specifikt för arbetet ansvarar arbetsgivaren eller Försäkringskassan för.

 

 • Faktagranskad: 10 juni 2024

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen