Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken "Rekvisitioner”.

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att underlätta förflyttning i bostaden, exempelvis för god allmänbelysning, nattlampor och avskärmning av oönskat infallande ljus. Även fotriktiga skor och inlägg och mattor med ledstråk räknas som ett egenansvar.

För att underlätta förflyttning och orientering är möbleringen viktig. Trösklar och mattor kan orsaka fallskador. Även god allmänbelysning, goda kontraster och inga lösa sladdar på golvet underlättar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

  • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
  • Merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
  • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
  • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan
  • Hjälpmedel specifikt för arbetet ansvarar arbetsgivaren eller Försäkringskassan för

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

  • Faktagranskad: 27 november 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen