Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Optiker verksamma i butiker godkända av Region Stockholm

Remiss från ögonläkare krävs till och med 7 års ålder. Därefter kan barnet undersökas av optiker.

  • Hjälpmedelsområde

    Glasögon och kontaktlinser
  • Behovstrappa och -trappsteg

    Behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.
    Delaktiviteten avser att förflytta sig inom bostaden.