Till start

Vårdgivarguiden

Barn som behöver glasögon eller linser och är skrivna i Stockholms län kan få bidrag. I åldersgruppen 0-7 år finns ett bidrag på 500 kronor. För barn och unga på 8-19 år finns sedan 1 mars 2016 ett bidrag på 800 kronor.

Ansökan

Ansökningar om glasögonbidrag för barn och unga göras via ett och samma system (Thord) hos en optiker. Det innebär att optikerverksamheten behöver vara registrerad och godkänd i systemet.

Hantering för verksamheter som inte är registrerade i systemet Thord


Optiker som vill kunna hantera glasögonbidrag för barn 0-7 år och barn och unga 8-19 år behöver registrera verksamheten i Thord för båda bidragstyperna. Instruktioner för hur du registrerar dig finns på inloggningssidan.

Hantering för verksamheter som är registrerade i Thord för glasögonbidrag för barn 8-19 år

Optiker som redan är registrerade i systemet Thord och som även vill hantera glasögonbidrag för barn 0-7 år behöver ansöka om tilläggshantering. Ansökan är tillgänglig när du är inloggad i Thord.

Optikerna ska hantera ansökningar för alla barn och ungdomar förutom för de personer som inte godkänner att optikerbutiken hanterar bidraget samt för de som varken har personnummer eller reservnummer. De kan ansöka på egen hand inom tre månader ifrån inköpsdatumet. Detta sker via blankett som erhålls via mejladressen nedan.

Glasögonbidrag

Synundersökning för barn

Barn som behöver synundersökning remitteras till ögonläkare till och med sju års ålder. Om barnet behöver glasögon får barnets vårdnadshavare recept på glasögon eller linser som de tar med till en optikerbutik där val av bågar och glas görs.

Från åtta års ålder hänvisas barn direkt till en optiker för synundersökning och köp av glasögon och linser.

Så fungerar bidraget för barn 0-7 år

 • Bidraget gäller före barnet har fyllt åtta år.
 • Bidraget på 500 kronor inklusive moms omfattar alla barn som har brytningsfel som hyperopi, myopi och astigmatism.
 • Bidraget täcker enkelslipade och dubbelslipade glasögon inklusive bågar eller kontaktlinser och undersökning hos optiker om barnet har behov av glasögon eller linser. Om synundersökningen inte visar att synen förändrats ersätter inte bidraget undersökningskostnaden, utan vårdnadshavaren står för kostnaden.
 • Optikern ska vara godkänd som leverantör för att hantera glasögonbidraget hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ansökan görs i IT-systemet Thord.
 • Kostar glasögonen/linserna och undersökningen mer  än 500 kronor står vårdnadshavaren för det överskjutande beloppet. Kostar det mindre än 500 kronor betalar Region Stockholm endast ut den faktiska kostnaden.
 • Kunden ger en fullmakt till optikern att hantera bidragsansökan och därefter kan optikern ansöka om bidraget hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vid godkännande dras bidraget av på priset, direkt i butiken.
 • Bidraget utgår varje gång barnet har fått förändrad syn och därmed ett förnyat recept/ordination på glasögon eller linser.
 • Receptet/ordinationen får inte vara äldre än sex månader.
 • På 1177.se finns en lista med optikerbutiker som antagits som leverantörer och som arbetar med bidraget.
 • Asylsökande barn 0-7 år har inte rätt till glasögonbidrag via Region Stockholm men kan ansöka om ekonomisk ersättning ifrån Migrationsverket.
 • Tillståndslösa barn 0-7 år har inte rätt till glasögonbidrag via Region Stockholm.

Så fungerar bidraget för barn och unga 8-19 år

 • Bidraget gäller för barn och unga mellan 8 och 19 år.
 • Bidraget på maximalt 800 kronor inklusive moms gäller för brytningsfel som hyperopi, myopi och astigmatism.
 • Bidraget täcker enkelslipade och dubbelslipade glasögon inklusive bågar eller kontaktlinser och undersökning hos optiker då behov av glasögon eller linser konstateras. Om synundersökningen inte visar att synen förändrats ersätter inte bidraget undersökningskostnaden, utan vårdnadshavaren står för kostnaden.
 • Optikern ska vara godkänd som leverantör för att hantera glasögonbidraget hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ansökan görs i IT-systemet Thord.
 • Kunden ger en fullmakt till optikern att hantera bidragsansökan och därefter kan optikern ansöka om bidraget hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vid godkännande dras bidraget av på priset, direkt i butiken.
 • Kostar glasögonen/linserna och undersökningen mer än 800 kronor står vårdnadshavaren för det överskjutande beloppet. Kostar det mindre än 800 kronor betalar Region Stockholm endast ut den faktiska kostnaden.
 • Bidraget utgår varje gång barnet har fått förändrad syn och därmed ett förnyat recept/ordination på glasögon eller linser.
 • Receptet/ordinationen får inte vara äldre än tolv månader.
 • Asylsökande barn och ungdomar 8-19 år har rätt till glasögonbidrag via Region Stockholm. Reservnummer krävs för att ansökan ska hanteras i Thord.
 • Tillståndslösa barn och ungdomar 8-19 år har rätt till glasögonbidrag via Region Stockholm. Om de har reservnummer kan ansökan hanteras i Thord. Saknas reservnummer får ansökan ske på egen hand.

Glasögon eller linser på abonnemang till 31 juli 2022

Fram till sista juli 2022 finns möjlighet att köpa glasögon och kontaktlinser på abonnemang via optiker. De som väljer att göra detta måste ansöka om glasögonbidraget på egen hand. Instruktioner finns på 1177.se.

Glasögon på abonnemang från och med 1 augusti 2022

Från och med 1 augusti 2022 ska alla bidragsansökningar hanteras av optiker via Thord. För personer som köper glasögon på abonnemang via optiker, är det inte längre möjligt att göra ansökan på egen hand.

Barn med afaki

Stödet till synhjälpmedel för barn med afaki (avsaknad av lins) fungerar som tidigare. Läs mer på Hjälpmedelsguiden. 

220306 Glasögon och kontaktlinser, afaki

 • Uppdaterad: 9 augusti 2023

 • Faktagranskad: 9 augusti 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Johanna Lindström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen