Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Barn och vuxna som är skrivna i Stockholms län kan få bidrag för glasögonglas eller kontaktlinser vid afaki. För barn under åtta år betalar Region Stockholm hela kostnaden exklusive glasögonbågar. Barn och unga till och med 19 år kan ansöka om glasögonbidrag.

Förskrivare vid afaki

Vid afaki (avsaknad av lins) förskriver en specialistkompetent ögonläkare glasögonglas och/eller kontaktlinser.

Så fungerar bidraget för glasögonglas

I egenavgiften på 100o kronor ingår kostnader för såväl glasögonglas som kontaktlinser.

 • Endast kostnader över 1000 kronor per tolvmånadersperiod för glasögonglas, inklusive arbete, ersätts av regionen. Glas ersätts, inklusive motviktsglas.
 • Om det medicinska behovet förändrats inom en tolvmånadersperiod kan bidrag till återanskaffning av glasögonglas medges, läkarintyg krävs. 
 • Brukare som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning förstör glasögon i onormal omfattning medges bidrag till återanskaffning inom tolvmånadersperioden. Läkarintyg krävs.
 • Om glasögon skadats eller förkommit ges bidrag till återanskaffning eller reparation tidigast tolv månader efter förra utlämningen.
 • För barn under åtta år betalar regionen hela kostnaden för glasögonglasen.
 • Vid behov av bifokala eller progressiva glas kan två par enstyrkeglas förskrivas per förskrivningstillfälle som alternativ till dessa.
 • För att få bidrag till solglasögon/bländskydd krävs att förskrivningsbehörig läkare förskriver dem på medicinska grunder.
 • När glasens dioptristyrka i kombination med prismastyrka och båge kräver ett högbrytande glas för att optikern ska kunna göra inslipning av glaset ersätts det av regionen. I övriga fall bekostas det av brukaren.

Följande ersätts inte av regionen:

 • Bågar
 • Hårdhetsbehandling, med undantag för barn
 • Antireflexbehandling
 • Brukare med intraokulära linser får inte bidrag.

Så fungerar bidraget för kontaktlinser

I egenavgiften på 100o kronor ingår kostnader för såväl glasögonglas som kontaktlinser.

 • Endast kostnader över 1 000 kronor per tolvmånadersperiod för kontaktlinser, inklusive rengöring, kontroll, arbete och dylikt, ersätts av landstinget.
 • För att bidrag ska utgå ska återanskaffning av kontaktlinser inom en tolvmånaders period ske enligt vedertagna riktlinjer, beroende på linstyp.
 • Bidrag till återanskaffning av kontaktlinser lämnas tidigast tolv månader efter utlämningen, om behovet beror på att linserna skadats eller förkommit.
 • Bidrag till återanskaffning av kontaktlinser utanför riktlinjerna medges om ett förändrat medicinskt behov föreligger. Läkarintyg krävs.
 • För barn under åtta år betalar regionen hela kostnaden.
 • Barn under åtta år, som behandlas av barnoftalmolog, har rätt till de antal byten som motiveras av medicinska skäl.
 • För att en person ska få bidrag till färgad lins krävs läkarintyg.
 • Bärare av kontaktlinser får bidrag även till motsvarande afakiglasögon, dock ej kompletterande läsglasögon till kontaktlinser.

Följande ersätts inte av regionen:

 • Färgad lins av kosmetiska skäl
 • Kontaktlinsvätskor
 • Uppdaterad: 21 december 2023

 • Faktagranskad: 21 december 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen