Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken ”Rekvisitioner”.

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att kunna göra överflyttningar, exempelvis lämplig bäddutrustning, madrass och säng samt sittmöbler. Stödhandtag räknas också som egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

  • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
  • Merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
  • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
  • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen